Turulla on kunnianhimoinen ilmastotavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Ilmastosuunnitelman mukaan:

‘Liikkumisen tehostamisen ja kestävän liikkumisen toimenpiteet vähentävät päästöjä 21 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta lisätään aktiivisin toimin Yleiskaavan 2029 tavoitteiden mukaisesti. Turun yleiskaavan sekä kaupunkiseudun Rakennemallin mukainen tavoite kestävien kulkumuotojen osuudelle on yli 66 prosenttia vuonna 2030.
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan voimakkaasti kaikkina vuodenaikoina ja kansalaisia kannustetaan aktiiviseen arki-, hyöty- ja vapaa-ajan liikkumiseen. Pyöräilyllä on myös vahva hyvinvointi- ja terveysvaikutus, ja pyöräilyn sekä aktiivisen liikkumisen etuja tuodaan monipuolisesti esiin.’

Terveys- ja ympäristöhyödyistä huolimatta kestävän liikkumisen osuus Turussa ei kasva sellaista vauhtia, että Turku saavuttaisi tavoitteensa.

Pyöräily voi olla yleistä ja normaalia Suomessa syntyneille ja kasvaneille. Tämä ei kuitenkaan välttämättä koske niitä, jotka muuttavat Suomeen. Heillä ei ehkä ole kokemusta tai heillä on heikot pyöräilytaidot kulttuurisista, uskonnollisista tai muista syistä lähtömaassaan. Tämä koskee erityisesti naisia ​​ja tyttöjä. Ne, jotka osaavat pyöräillä, eivät koskaan käytä polkupyörää, koska pysyvät samoissa sosiokulttuurisissa piireissä, joissa he eivät näe ikätovereitaan pyöräilemässä.

Ehdotan, että Turun kaupunki järjestäisi vuosittaisen pyöräilykurssin monikulttuurisille ja maahan muuttaneille naisille. Sen lisäksi, että se lisää mahdollisuuksia pyöräillen liikkumiseen tai harrastamiseen, se edistäisi myös:

  • Mahdollisuuksia kohdata ja olla vuorovaikutuksessa erilaisten kulttuurien kanssa sekä integroitua yhteiskuntaan.
  • Pyöräilyn osuuden lisäämistä liikkumistavoissa Turussa.
  • Mahdollisuuksia, että perheet voivat käyttää pyöräilyä harrastuksena ja yhteiseen ajanviettoon.
  • Tarjontaa yksinkertaisista, mutta osallistavista ilmastotoimista, joita maahan muuttaneet tai monikulttuuriset naiset voivat helposti toteuttaa.

Lähteet:
https://www.turkuai.fi/uutinen/2016-02-10_innostavia-kohtaamisia-maahanmuuttajanaisten-pyorailykurssilla

https://yle.fi/a/3-10954622

Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen tulevat kurssit

Varavaltuutettu Theresia Bilola jätti aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023