Lappeenrannan kaupunki on jo useamman vuoden ajan innostanut asukkaita perustamaan luontopihoja omille pihoilleen. Luontopihan voi perustaa perinteisen omakotitalon pihan lisäksi myös muunlaisille pihoille: parvekkeille, terasseille, asunto-osakeyhtiöiden yhteisille pihoille, mökkien pihapiireihin tai vaikka julkisten rakennusten, kuten päiväkotien pihoille.

Luontopihassa luodaan pihalle luonnonomaista ympäristöä ja annetaan luonnolle tilaa jättämällä ainakin osa sen pinta-alasta hallitusti hoitamatta, eli luonnontilaiseksi. Luontopiha lisää luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelee puoleensa elävää luontoa, kuten perhosia ja muita pölyttäjiä, lintuja ja eläimiä. Luontopiha voi myös auttaa turvaamaan uhanalaisten lajien elinolosuhteita.

Luontopiha voi olla yhden kukkapenkin tai kokonaisen niityn kokoinen. Tärkeintä on, että luonnontilassa oleva kohta houkuttelee puoleensa eliöitä ja tarjoaa niille luonnollisen elinympäristön, josta löytyy monipuolisia piilo-, pesä- ja kasvupaikkoja. Tämä saadaan aikaan suosimalla kotimaisia perinne- ja luonnonkasveja sekä vaalimalla pihan vanhoja puita, pensaita ja kukkivia pajuja. Haitallisia vieraslajeja torjutaan, eikä niitä tai muutakaan puutarhajätteitä viedä luontoon. Luontopihassa ei käytetä kemiallisia lannoitteita. Kemiallisia torjunta-aineita sekä valosaastetta vältetään. Luontopihassa arvostetaan lahopuuta kuten lahopuuaitoja ja kompostoidaan puutarhajätteitä. Luontopihan ylläpito on yleensä helpompaa ja halvempaa kuin tavallisen pihan. Lisäarvona luontopihan perustaja saa nauttia vaihtelevasta ja elävästä luonnosta omassa pihapiirissään.

Lappeenrannan kaupunki lahjoittaa luontopihan perustajille tai sellaisen jo omaavalle Luontopiha-kyltin. Kyltti on osoitus siitä, että pihalla torjutaan luontokatoa ja osoitetaan kunnioitusta luonnon monimuotoisuudelle. Kyltin saa omaan pihaansa allekirjoittamalla Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa hyvän tahdon -sitoumuksen luontopihan puolesta.

Turun pormestariohjelmaan on kirjattu tavoite luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta. Turun kaupunkistrategian Luontokaupunki Turku -osioon taas on kirjattu tavoite, jonka mukaan Turku on vuonna 2030 yksi maailman johtavia luontokaupunkeja. Luontopiha-kyltti on hyvä tapa kiinnittää asukkaiden huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä siihen, kuinka luonnon kirjoa voi vaalia ja lisätä omassa pihassa. Se on myös tapa osallistaa asukkaat luontokadon pysäyttämiseen ja antaa heille tunnustusta kaupungin luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi asettamien tavoitteiden edistämisestä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupungissa otetaan Lappeenrannan kaupungin tavoin käyttöön Luontopiha-kyltti.

Mikaela Sundqvist