Turun vihreiden vaaliohjelma selkokielellä

Ilmakuva Turusta, jossa etualalla on Tuomiokirkko. Kuvassa myös teksti, jossa lukee: Huomenna Turku on vihreä.

Turun vihreiden vaaliohjelma selkokielellä

Tällä sivulla esittelemme Turun vihreiden kuntavaaliohjelman eli tavoitteet vaaleissa. Ohjelman nimi on Huomenna Turku on vihreä. Kuntavaaleissa valitaan edustajat valtuustoon, joka päättää Turun asioista. Kun äänestät kuntavaaleissa, olet mukana valitsemassa edustajia oman kuntasi valtuustoon.

Turun ilmastotavoitteista totta

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilidioksidia ei pääse liikaa ilmakehään.

 • Haluamme, että Turkuun rakennetaan raitiotie.
 • Joukkoliikenteen päästöt täytyy saada mahdollisimman pieniksi.
 • Joukkoliikennettä pitää olla helpompaa ja halvempaa käyttää kuin omaa autoa.
 • Päästöjen vähentäminen pitää ottaa huomioon kaikissa päätöksissä.

Lähiluonto kuuluu kaikille

Lähiluonto on sinua lähellä oleva luonto. Se voi olla puisto, metsä tai piha. Niitä pitää olla jokaisen lähellä.

 • Haluamme kaikille sopivia luontopaikkoja.
 • Puistoissa ja metsissä pitää olla erilaisia kasveja ja eläimiä.
 • Saaristoon pitää päästä helposti.
 • Haluamme, että rannat ovat viihtyisiä.
 • Itämerta pitää suojella.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Jokaisella on oikeus hyvään koulutukseen.

 • Kaikkien lasten pitää saada varhaiskasvatusta, esimerkiksi päiväkodissa. Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten opetusta.
 • Koulutukseen pitää varata tarpeeksi rahaa ja henkilökuntaa.
 • Haluamme pieniä opetusryhmiä.
 • Koulurakennusten pitää olla hyvässä kunnossa.
 • Kaikkien koululaisten ja opiskelijoiden pitää saada tarpeeksi apua ja tukea.

Torjumme köyhyyttä ja panostamme hyvinvointiin

Haluamme, että kukaan ei olisi köyhä. Haluamme, että ihmiset voivat hyvin.

 • Haluamme kaikille kodin. Täytyy rakentaa tarpeeksi asuntoja tukea tarvitseville.
 • Omaishoitajille eli läheistään kotona hoitaville pitää antaa tarpeeksi tukea.
 • Saattohoitoon eli kuolevien hoitamiseen pitää olla tarpeeksi henkilökuntaa ja hoitotarvikkeita.
 • Hoitopaikkoja pitää olla tarpeeksi esimerkiksi mielenterveyspotilaille ja päihteistä riippuvaisille.
 • Haluamme, että Turkuun muuttavia autetaan.
 • Haluamme, että eri kieliä osaavia tulkkeja on tarpeeksi.
 • Haluamme, että kaupungissa on monenlaista kulttuuritoimintaa.
 • Kaikille pitää olla helppoa tulla liikuntapaikkoihin, museoihin, teattereihin ja kirjastoihin.

Kestävä talous ja päätöksenteko turvaa tulevaisuuden

Kestävä talous tarkoittaa, että rahaa käytetään järkevästi. Rahaa säästyy kun lisätään ihmisten ja luonnon hyvinvointia.

 • Ihmisille pitää antaa apua ajoissa, jotta rahaa säästyy.
 • Turun kaupungin ostoissa otetaan huomioon ympäristö.
 • Haluamme, että kaupunki tekee ostot läheltä Turkua.
 • Kaupungin asukkaiden pitää saada tietoa kaupungin päätöksistä.
 • Kaupunkilaisten mielipiteitä pitää kuunnella.

Selkokieliset ohjeet kuntavaaleista: https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/