”Varissuo on ollut yksi Turun parhaista palvelulähiöistä, mutta nyt suunta on kääntynyt”, kirjoitti Turun Sanomat 27.1. Tilanne on kuitenkin väliaikainen; suunta ei ole pysyvästi kääntynyt.

Varissuo on 1970- ja 1980-lukujen taitteessa rakennettu lähiö, jonka julkiset rakennukset ovat samoihin aikoihin korjaustarpeessa. Niin terveysasema kuin koulu ovat väistötiloissa. Kummankin pysyvästä ratkaisusta on kuitenkin määrä tehdä päätökset kuluvan vuoden aikana.

On päivänselvää, että Varissuon kokoisessa lähiössä on jatkossakin koulu. Turku on vedonnut, että Varha päättäisi sote-aseman sijoittuvan tulevaisuudessakin Varissuolle. Turun päiväkotiverkon uudistamisen myötä Varissuolle on rakentumassa myös uusia päiväkoteja.

Varissuo on yksi Turun upeista lähiöistä, jossa asukkaat viihtyvät. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa Varissuolla asuivat onnellisimmat turkulaiset. Jotta lähiö olisi elävä ja monenlaisille turkulaisille hyvä paikka asua myös jatkossa, sitä on kehitettävä.

Tarvitsemme Varissuon kehittämisohjelman, jossa linjataan koulujen ja päiväkotien lisäksi uudesta asumisesta, liiketiloista, viheralueista, luonnon monimuotoisuudesta, ympäristön viihtyisyydestä sekä liikunnan, vapaa-ajanvieton ja kohtaamisten paikoista.

Yksi lähiöiden elinvoimaa lisäävä tekijä on niiden saavutettavuus. Varissuon tulevaisuuteen vaikuttaa vahvasti suunnitteilla oleva raitiotie, jonka yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että Varissuolle laaditaan alueen sosiaalisesti tasapainoista kehittämistä ja uudistamista mittavasti tavoittelevat toimenpiteet, joilla tavoitellaan myös asuntoalueen kasvua ja palvelutason kohottamista. Nämä toimenpiteet voivat toimia runkona Varissuon kehittämisohjelmalle.

Turun yhtenä kärkihankkeena on asuinalueiden tasapainoinen kehittäminen. Toimenpiteitä on jo meneillään, mutta isoihin lähiöihin tarvitaan omat kehittämisohjelmansa, jotta työ on kokonaisvaltaista ja tavoitteellista.

Varissuo on yksi Turun timanteista, joka loistaa myös tulevaisuudessa.

Elina Rantanen
kaupunkiympäristön apulaispormestari

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 1.2.2024