Turku on vahvasti opiskelijoiden ja nuorten kaupunki, ja haluamme osoittaa kunnianhimoamme vahvistamalla kaupungin asemaa opiskelijapääkaupunkina. Ehdotamme, että kaupunki panostaa osaltaan suuriin valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten Pikkulaskiaiseen, Aurasoutuihin ja Akateemiseen Aurajokilaivuritutkintoon (AATU), lisäämällä turvallisuutta ja parantamalla osallistujien kokemusta.

Ehdotamme, että kaupunki laajentaa kävelykeskustaa keskeisten tapahtuma-alueiden osalta, mikä lisää osallistujien turvallisuutta ja mukavuutta. Tämä mahdollistaa sujuvamman liikkumisen ja vähentää ruuhkia, mikä parantaa yleistä tapahtumakokemusta ja houkuttelee enemmän osallistujia kaupunkiimme. Tapahtumakohtaiset erityisjärjestelyt parantavat myös muiden kaupunkitilan käyttäjien turvallisuutta sekä selkeyttävät kaupunkitilan väyliä eri kulkumuodoille. Näin toimitaan jo erilaisten markkinoiden kohdalla Aurajokirannassa.

Lisäksi tällaiset toimet vahvistavat Turun asemaa opiskelijoiden suosimana kaupunkina ja lisäävät kaupungin vetovoimaa niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa. Turku voi näin ollen näyttää esimerkkiä siitä, miten kaupunki voi kukoistaa ja kehittyä opiskelijoiden näkökulmasta. Turussa järjestetään valtakunnallisia opiskelijatapahtumia ja nyt on aika osoittaa Turun kaupungin päättäjien tukea opiskelijoiden juhlille.

Matti Vähä-Heikkilä
Niina Ratilainen