Kuntavaaliohjelma 2021 – Huomenna Turku on vihreä

Vaaliohjelman periaatteita vihreät pyrkivät toteuttamaan koko valtuustokauden ajan. Vihreiden vaaliohjelmasta on olemassa pitkä ja lyhyt versio. Lyhyen version voit lukea suoraan tältä sivulta ja pitkä ohjelma löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi oheisten linkkien takaa. Oheisten linkkien takaa löydät myös lyhyen ohjelman selkosuomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Pitkä ohjelma: suomeksi / på svenska / in English

Lyhyt ohjelma: selkosuomeksi / på svenska / in English

Turun ilmastotavoitteista totta

 • Rakennetaan kaupunkia, jossa kestävä liikenne on helpoin ja halvin vaihtoehto. Rakennetaan Turkuun raitiotie ja siirrytään joukkoliikenteessä päästöttömiin energiavaihtoehtoihin.
 • Otetaan käyttöön päästöbudjetointi, jossa taloussuunnittelun tavoin seurataan ja vähennetään päästöjä. Ilmastopäästöjen vähentämisen on ohjattava jokaista päätöstä.

Lähiluonto kuuluu kaikille

 • Tuodaan esteettömiä luontoretkikohteita ja oleskelutilaa eri puolille kaupunkia. Tehdään puistoista ja lähimetsistä entistä monimuotoisempia.
 • Tuodaan saaristo turkulaisten ulottuville ja tehdään rannoista kaikille viihtyisiä paikkoja. Suojellaan Itämeri tuleville sukupolville.

Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

 • Laadukas ja kaikille saavutettava varhaiskasvatus on avainasemassa lasten eriarvoistumisen estämisessä.
 •  Koulutukseen taataan riittävät resurssit. Mahdollistetaan pienet opetusryhmät ja oppimista tukevat, terveet opiskelutilat.
 • Taataan kaikille koululaisille ja opiskelijoille riittävät tukipalvelut.

Torjumme köyhyyttä ja panostamme hyvinvointiin

 • Jokaisella on oikeus hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Poistetaan asunnottomuus rakentamalla riittävästi tukiasuntoja. Lisätään omaishoidon ja saattohoidon resursseja sekä matalan kynnyksen hoitopaikkoja etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
 • Toivotetaan tervetulleeksi kotimaiset ja ulkomaiset muuttajat ja tuetaan heidän kotiutumistaan. Varmistetaan tulkkipalvelujen saatavuus.
 • Tuetaan elävää kaupunkikulttuuria. Monipuoliset ja saavutettavat liikunta- ja kulttuuritilat tekevät kaupungista viihtyisän kaikenikäisille.

Kestävä talous ja päätöksenteko turvaa tulevaisuuden

 •  Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 •  Painotetaan kaupungin hankinnoissa ekologisuutta, paikallisuutta ja yhteistä vastuuta budjetista.
 •  Lisätään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekoon myös vaalien välillä.