Vihreät ovat onnistuneet saamaan monia tavoitteitaan lautakuntien vuoden 2023 talousarvioesityksiin. Turun vihreä valtuustoryhmä näkee talousarvioneuvotteluissa erityisen tarpeellisiksi panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä asukkaiden sujuvaan arkeen.

 

– Haluamme rakentaa kestävää Turkua, jossa ihmiset voivat hyvin. Nuorisopalveluiden kehittäminen ja jalkautuvan nuorisotyön lisääminen on nyt todella tärkeää. Kouluissa tulee varmistaa riittävä henkilöstön määrä, jotta takaamme kaikille laadukkaan opetuksen ja tarvittavan tuen, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä Turusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle ensi vuonna. 

– Uudistuksen jälkeenkin kaupungin on huolehdittava turkulaisten hyvinvoinnista määrätietoisesti. Kaikkeen kaupungin toimintaan on asetettava hyvinvointitavoitteet. Elinkustannusten noustessa on huolehdittava erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten tukemisesta, sanoo hyvinvoinnin vihreä apulaispormestari Elina Rantanen

Vihreät painottaa myös tarvetta vapauttaa keskustasta lisää viihtyisää ja turvallista tilaa ihmisille. 

– Toriparkin valmistumisen jälkeen kävelykeskustaa on laajennettava. Turku on hieno kaupunki ja sen keskustassa on voitava viettää aikaa yhä monipuolisemmin. Keskustaan tulee toteuttaa skeittiparkki ja kestävien liikkumismuotojen kuten kävelyn ja pyöräilyn roolia keskustassa vahvistaa, korostaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Riina Lumme.

Lisäksi vihreät muistuttaa, että talousarvion tulee varmistaa ainutlaatuisen luonnon monimuotoisuusohjelman toteutuminen ja sille riittävät resurssit. Osana ohjelman toteuttamista on perustettava Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualue.

– Kaupunkiluonnolla on tutkitusti valtava merkitys ihmisten hyvinvointiin. Sillä on kuitenkin korkean biodiversiteettinsa vuoksi myös olennainen merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta, muistuttaa valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja Laura Rantanen

Vihreiden talousarviotavoitteet:

  1. Nuorisopalveluihin tehdään lautakunnan esittämät lisäpanostukset nuorisopalveluiden kehittämiseksi sekä etsivän ja liikkuvan nuorisotyön lisäämiseksi.
  2. Panostetaan kasvatukseen ja opetukseen lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön määrä suhteessa oppilaiden määrään säilytetään vähintään nykyisellä tasolla opetuksen edellytysten ja riittävän tuen turvaamiseksi.
  3. Luonnon monimuotoisuusohjelma toteutetaan kunnianhimoisena ja sille varataan riittävä rahoitus. 
  4. Päätetään kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmista ja varmistetaan niiden rahoitus kulkutapamuutoksen toteuttamiseksi. 
  5. Henkilöstön jaksaminen ja Turun houkuttelevuus työnantajana varmistetaan samalla kun toimintaa kehitetään. 
  6. Toriparkin valmistumisen jälkeen laajennetaan kävelykeskustaa. 
  7. Toteutetaan keskustaan skeittiparkki. 
  8. Huolehditaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä auttavien järjestöjen rahoituksen riittävyydestä. Luodaan ruoka-avun tukemiseen toimintamalli.
  9. Huolehditaan sote-uudistuksen jälkeenkin turkulaisten hyvinvoinnista. Perustettavassa hyvinvoinnin lautakunnassa päätetään koko kaupungin tasoisista hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista ja mittareista. 

 

Lisätiedot: 

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom 

sofia.engblom@turku.fi 

Apulaispormestari Elina Rantanen

elina.rantanen@turku.fi