Turun kaupunginhallitus käsittelee Turun uuden musiikkitalon kaavaluonnosta kokouksessaan 17.12. Turun vihreä valtuustoryhmä kannattaa uuden Musiikkitalon rakentamista osaksi Kulttuurirantaa.

–Turun vihreä valtuustoryhmä pitää uuden Musiikkitalon rakentamista välttämättömänä elävän kulttuurikaupungin kannalta. Pidämme tärkeänä, että Turussa on jatkossakin monipuolinen kulttuuritarjonta, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Musiikkitalo on tärkeä osa tätä. Jos epäonnistumme hankkeen eteenpäin viemisessä, pelkään, että riskeeraamme kaupungin vetovoiman houkuttelevana kulttuurimatkailukohteena sekä kulttuuritoiminnan myönteiset vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen, toteaa kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Mikaela Sundqvist.

Turun Sanomien 12.12.2020 julkaisemassa lukijakyselyssä 65 prosenttia vastanneista kannatti uuden musiikkitalon toteuttamista uudisrakennuksena. Rakennuksen sijainnista on kuitenkin käyty vilkasta ja kiivastakin keskustelua. 

Uuden musiikkitalon sijainnista tehtiin ensimmäinen päätös huhtikuussa 2020. Sijaintivaihtoehtojen tarkan punninnan jälkeen vihreät päätyivät tuolloin kannattamaan sijoituspaikaksi Itsenäisyydenaukiota. Kaavaluonnoksen ympärillä käydyn keskustelun myötä vihreiden valtuustoryhmä on vielä viime viikkoina käynyt uudelleen läpi eri vaihtoehtojen plus- ja miinuspuolista tehdyt koonnit ja päätynyt samaan lopputulokseen: Musiikkitalon paikka on Aurajoen rannalla osana Kulttuurirantaa, joka muodostuu jatkossa Kaupunginteatterista, Musiikkitalosta ja Wäinö Aaltosen -museosta.

–Kulttuurirakennuksilla on oma tärkeä asemansa kaikissa kulttuurikaupungeissa. Itsenäisyydenaukiolle visioitiin uutta kulttuurirakentamista jo vuonna 2017 julkaistussa keskustavisiossa. En itse kannattaisi Itsenäisyydenaukiolle mitään muuta rakentamista, mutta tällaisen ainutkertaisen kulttuurirakennuksen ja Kulttuuriranta-konseptin vuoksi olen valmis alueen uudistamiseen. Oleellista toki on, miten Musiikkitalo ja Kulttuurirannan ulkotilat suunnitellaan. Se selviää seuraavassa suunnitteluvaiheessa vuoden 2021 aikana., arvioi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen

–Musiikkitalo on merkittävä kulttuuri-investointi, jolle on löydettävä hyvä paikka. Vihreiden mielestä on tärkeää, että musiikkitalo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja osana keskustan kaupunkirakennetta. Musiikkitalon toteuttaminen Hämähäkkitontille edellyttäisi parkkipaikan viereisen kallion laajaa avolouhintaa. Nykyinen pysäköintialue on rakennukselle liian pieni, kallion sisälle taas ei voida rakentaa heikon kalliolaadun vuoksi. Avolouhimisen myötä menetettäisiin kallion päällinen, kasvustoltaan monipuolinen puistoluonto, joka on merkitty historialliseksi puistoalueeksi yleiskaava 2029:ään, perustelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Turun vihreä valtuustoryhmä haluaa, että musiikkitalon suunnittelussa edetään nyt, eikä joskus tulevaisuudessa. Uutta musiikkitaloa tai vanhan konserttitalon korjausta on suunniteltu Turussa jo pitkään. Nykyhetkestä arvioiden liian pitkään.

Osa puolueista kannattaa vanhan talon korjaamista, osa sellaisia sijoitusvaihtoehtoja, jotka eivät ole vielä pitkään aikaan toteutettavissa. Selvitykset eivät kuitenkaan tue näitä ratkaisuja. Vanhan rakennuksen korjaaminen sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä, kuten teatterin remontista opimme. Linnanniemen osalta voisi kaupunki saada maa-alueet käyttöönsä aikaisintaan vuonna 2026, joten rakennustyöt voitaisiin aloittaa aikaisintaan tuolloin. Tämä aikataulu ei ole realistinen, sillä konserttitalon kunto ei kestä näin pitkään, eikä kaupungista löydy sinfoniaorkesterille soveltuvia väistötiloja, joilla orkesterin toiminta voitaisiin turvata, mikäli uusi Musiikkitalo valmistuisi vasta 2030-luvun taitteessa, korostaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Jos kaavaluonnos hyväksytään, jatkuu musiikkitalon suunnittelu asemakaavan jatkovalmistelulla ja rakennuksen arkkitehtonisella suunnittelulla. Rakennuksen arkkitehtuurista saadaan kolme erilaista ehdotusta rakennushankkeesta kilpailevilta allianssikumppaneilta.

Turun vihreä valtuustoryhmä
17.12.2020

(kuva Turun kaupunki, Seilo Ristimäki)