Saara IlvessaloKaupunginhallitus on käsitellyt Luolavuoren koulun, Turun Lyseon koulun ja Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalon sisäilmatilannetta ja väistötilaratkaisuja, joista osa on tulossa tänään 20.4.2020 kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Vihreiden ryhmä on tyytyväinen siitä, että Turun kaupunki on sisäilma-asioissa ottanut ennaltaehkäisevän lähestymistavan ja tehnyt systemaattiset kuntoarviot kaikissa koulutiloissa. Uusi sisäilmaprosessi hyväksyttiin kaupunginhallituksessa viime vuonna, ja kuntotarkastuskierros päättyi tänä keväänä.

Juuri tämän uuden järjestelmällisen työn ansiosta sisäilmaongelmat havaitaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ja tehdään nopeita päätöksiä väistötiloihin siirtymisestä. Nyt ratkaisut on aika tehdä Juhana Herttuan, Lyseon ja Luolavuoren kouluissa.

Sisäilmaongelmat ovat valtava haaste, johon on panostettu ja tullaan panostamaan. Avoimuuden ja johdonmukaisuuden tärkeys sisäilma-asioissa on korostunut viime kuukausina. Siksi ryhmämme edellyttää, että kaupunki osoittaa selkeästi ja johdonmukaisesti että aiemmista tapauksista on otettu opiksi, eikä samoja virheitä toisteta.

Päätökset on tärkeää tehdä parhaan mahdollisen tiedon pohjalta suunnitelmien mukaisesti – meidän poliitikkojen on edellytettävä sitä ja myös toimittava itse sen mukaan. Tavoitteena ja lopputuloksena pitää olla terveet tilat kaikille. Tavoite on niin tärkeä, että nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen, ei lietsoa yleistä epäluottamusta.

Kaupunginhallitus päätti viime viikolla osan Luolavuoren koulun oppilaista siirtymisestä väistöön Ruiskadun kiinteistöön, vaikka kiinteistön alunperin piti toimia Sirkkalan koulun väistötilana tästä kesästä alkaen. Sirkkalan remontti lykkääntyy, koska mittaustulokset osoittivat Luolavuoren väistön kiireellisemmäksi. On tärkeää, että koulujen väistötiloihin sijoittamisen priorisoinnissa käytetään kerättyä faktaa siitä, missä olosuhteet vaativat kaikkein kiireellisimpiä toimenpiteitä.

Ruiskadun remonttiin on käytetty huomattavia resursseja, ja kiinteistö on saadun tiedon valossa käypä vaatimusten mukaiseksi väistötilaksi. Tilanne ei ole muuttunut siitä, kun Sirkkalan koulun oli määrä siirtyä Ruiskadulle.

Väistötiloja ei ole useinkaan olemassa valmiina odottamassa, etenkään kun väistöön siirtyminen koskee useaa koulua kerralla. Niitä valitessa täytyy huomioida, että tilat ovat tutkitusti terveelliset ja turvalliset. Vihreät toivoo, että väistötilojen tarvetta pystytään jatkossa ennakoimaan paremmin.

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Saara Ilvessalo
Valtuustoryhmän puheenjohtaja