Turun kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaa. Kaupunginjohtajan esitykset talouden osalta julkistettiin 19.10. ja sen jälkeen valtuustoryhmät ovat päättäneet omista talousarviotavoitteistaan ja neuvotelleet mahdollisista muutoksista kaupunginjohtajan esitykseen. Vihreän valtuustoryhmän talousarviotavoitteet julkistettiin 2.11.2020.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo ynnää neuvottelujen tulosta valtuuston kokouksen kynnyksellä seuraavasti:

Vihreät lähti budjettineuvotteluihin seuraavalla ajatuksella: Poikkeusoloissakin on panostettava opetukseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin, kestävään liikkumiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen liikunnan ja kulttuurin keinoin.

 

Taloustilanne on haastava ja korona rankaisee erityisesti suurempia kaupunkeja. Samalla juuri nyt on entistäkin tärkeämpää satsata hyvinvoinnin ylläpitämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, lapsiin ja nuoriin sekä perheiden ja vanhusten jaksamiseen. Ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen tällaisessa tilanteessa olisi virhe, joka kasvattaisi kaupungin menoja myöhemmin.

 

Valtuustoryhmien välisessä neuvottelutuloksessa panostetaan opetukseen. Vihreille on tärkeää, että ryhmäkokoja ei kasvateta ja opetuksen laatua tai tukipalveluita ei heikennetä. Saimme opetukseen miljoona euroa lisää sekä kirjauksen näistä ehdoista. Saimme myös varmistettua, että tarvittaessa ensi vuonna tehdään lisätalousarvio, jotta nämä kriteerit täyttyvät. Myös lasten ja nuorten liikuntavuorot säilyvät maksuttomina.

 

Neuvottelutuloksessa panostetaan myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin, lapsiperheiden kotipalveluihin sekä vanhusten kotihoitoon. Budjettiin saatiin 1,1 miljoonan euron lisäys matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Avun tarjoaminen ajoissa on sekä inhimillistä että taloudellisesti järkevää, kun säästöjä syntyy pidemmällä tähtäimellä. Myös kulttuuri luo hyvinvointia näinä ankeina korona-aikoina: taide- ja kulttuurikentän tilatarpeisiin lähdetään etsimään ratkaisua.

 

Neuvottelutuloksessa panostetaan lisäksi kestävään liikenteeseen. Korona on seisauttanut monet asiat, mutta ilmastonmuutosta se ei valitettavasti ole pysäyttänyt. Meidän on näinäkin aikoina satsattava kestävään liikkumiseen, jotta teemme kaupungista viihtyisämmän ja yllämme Suomen kunnianhimoisimpaan tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Saimme lisättyä joukkoliikenteelle 1,7 miljoonaa euroa ja turvattua uuden kaupunkipyöräjärjestelmän.

 

Näiden onnistumisien ansiosta Vihreät on mukana talousarviosta löytyneessä sovussa.

Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata livenä kaupungin nettisivulla ja osallistua keskusteluun Twitterissä tägillä #tkuvaltuusto.