Poikkeusajat ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti niihin turkulaisiin, joilla on jo aikaisemmin ollut haasteita mielenterveytensä tai päihteiden kanssa. Turun vihreät haluaa, että kaupunki vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita ja vauhdittaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön toiminnan käynnistämistä.

– Olemme jo pitkään esittäneet perustason matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden lisäämistä Turussa, sillä hoitoon on ollut kestämättömän pitkät jonot ja apua on ollut aivan liian vaikea saada, sanoo Turun vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Laura Rantanen.

Nyt korona-tilanne on entisestään heikentänyt turkulaisten vointia. Tämän takia Turun on kiirehdittävä helposti saatavilla olevia mielenterveys- ja päihdepalveluja. Matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen vähentää paitsi inhimillistä kärsimystä, myös jonoa psykiatrisen erikoissairaanhoidon ruuhkautuneisiin palveluihin ja lastensuojelupalveluiden tarvetta.

– Saimme vuosina 2018 ja 2019 kouluihin 10 psykiatrista sairaanhoitajaa, ja tulokset näkyivät heti lähetemäärien laskuna nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Tätä toimintaa tulee jatkossa vakiinnuttaa ja laajentaa, sanoo vihreiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Heidi Haapala.

– Myös koronan syventämässä talousahdingossa mielenterveyspalveluihin panostaminen on järkevää. Talouden hoito ja säästöt jopa edellyttävät panostusta ennaltaehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Kun apua saa helposti, voidaan välttyä inhimilliseltä kärsimykseltä ja toisaalta kalliilta sekä raskailta hoidoilta, lisää vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Etäpalveluiden sekä polikliinisten palveluiden ohella vihreät edellyttää tehokkaita kotiin tuotavia palvelut niille, joilla näiden palveluiden käyttäminen on haasteellista. Turun on parannettava asemaansa myös sosiaali- ja terveysalan työnantajana. Täyttämättä olevat virat pitää saada täytetyiksi ja työskentelyolosuhteet kuntoon, jotta työtaakka saadaan kohtuulliseksi. Myös asiakkaiden kuulemista on lisättävä.

– Yksikön on kerättävä aktiivisesti asiakaspalautetta ja annettava siihen vastapalautetta. Samalla omaiset on otettava tiiviimmin hoitoprosesseihin mukaan. Päätöksentekoon tulee myös ottaa mukaan kokemusasiantuntijat, sanoo vihreiden sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Lassi Laine.

lisätietoja:

Lassi Laine
kaupunginvaltuutettu & sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj
lassi.laine@turku.fi

Laura Rantanen
kaupunginvaltuutettu
laura.s.rantanen@turku.fi

Heidi Haapala, varavaltuutettu
sosiaali ja terveyslautakunnan jäsen
heidi.haapala@turku.fi