Valtuusto päättää 15.2. kokouksessaan rakennusjärjestyksen muuttamisesta. Vihreiden tavoitteiden mukaisesti vaatimusta parkkipaikkojen rakentamisesta kevennetään ja aurinkopaneeleiden sekä pienten ulkotarjoilualueiden rakentamista helpotetaan.

Pysäköinnin lisäksi toinen suuri uudistus on vihertehokkuuden käyttöönotto. Vihertehokkuus kuvaa puiden, pensaiden, nurmikon, istutusaltaiden, viherkattojen, -seinien ja -kivetyksen sekä vesielementtien määrää suhteessa rakennettuun pinta-alaan.

Vehreyden vaatimusta ollaan kuitenkin vesittämässä. Valmistelussa alun perin velvoittavaksi kirjattu vihertehokkuustaso päädyttiin vaihtamaan rakennusliikkeiden vaatimuksesta tavoitteeksi. Tämä ei vihreille käy.

Kaupunkiympäristön vehreys on tärkeää monesta syystä. Vihertehokkuus lisää viihtyisyyttä, hulevesien hallintaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjumista sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Vehreys myös tasaa tulva- ja lämpöpiikkejä, vähentää melua sekä puhdistaa ilmaa ja Itämerta epäpuhtauksista.
Kaupunkiluontoa voi puolustaa sanoissa tai teoissa. Me haluamme tekoja. Siksi aiomme äänestää velvoittavan vihertehokkuuden puolesta.

Esitämme parannusta myös rakennusjärjestyksen pyöräpysäköintiin. Erikoispyörille kuten kuormapyörille pitää varata enemmän tilaa asuin- ja työpaikkarakennuksista. Esitämme myös korotusta ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevien peruskoulujen pyöräpaikoitukseen.

Äänestyksessä testataan, mitkä puolueet ottavan kaupunkiluonnon, ilmastonmuutoksen ja kestävän liikenteen tosissaan.

Kaupunginvaltuutetut,

Saara Ilvessalo
Mikaela Sundqvist