Turun kaupungin kärkihankkeena syntynyt keskustan kehittämisen visio 2050 esittää, että Turun vanhan kaupungin konseptia kirkastetaan yhdistämällä Tuomiokirkon ja vanhan raatihuoneen väliin jäävät Tuomiokirkkopuisto ja Brahenpuisto yhtenäiseksi, viihtyisäksi virkistysalueeksi.
Kun vision toimenpiteistä kysyttiin turkulaisilta, nämä toimet sisältävä ehdotus “Vanhan kaupungin renessanssi” oli yksi suosituimmista.

Ensiaskeleet kohti viihtyisää vanhakaupunkia yritettiin ottaa syyskuussa 2018, kun valtuustolle esiteltiin keskustan liikennesuunnitelma osana yleiskaavakäsittelyä. Liikennesuunnitelmassa Uudenmaankatu ja Aninkaistenkatu Hämeenkadun ja Yliopistonkadun välillä olisi varattu pelkästään joukkoliikenteen käyttöön, mikä vähentäisi melua ja päästöjä alueella merkittävästi. Tässä kuitenkin lautakunnan niukka enemmistö päätyi tukemaan yksityisautoilun säilyttämistä alueella näiden tavoitteiden sijaan.

Tämän aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Uudenmaankadun sulkeminen yksityisautoilulta toteutetaan liikennesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Hämeenkadun ja Tuomiokirkkosillan välillä kokeiluluonteisesti kesän 2019 aikana, alkaen vapusta ja päättyen syyskuun alkuun. Mahdollisuuksien mukaan Tuomiokirkon kohdalta voidaan vapauttaa jopa neljä kaistaa muulle kuin joukkoliikenteelle. Vapautuvia kaistoja rohkaistaan käyttämään esimerkiksi torimyynnin tai kioskiyrittäjien toimintaan. Kaupungin tulee luoda toimilupiin yhtenäinen kriteeristö ja avata toimilupien haku nopeutetulla menettelyllä keväällä 2019.

Vihreiden valtuutetut
Riina Lumme ja Konsta Weber