Paperittomien määrä Turussa kasvaa koko ajan, tämä on realiteetti, joka on myönnettävä ja tiedostettava. Paperittomien määrän kasvu ei ole enää mikään uusi asia, vaan se on seurausta lakimuutoksista joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

On jokaisen turkulaisen etu, että paperittomat saavat tarvitsemansa terveydenhuollon samoin ehdoin, kuin turkulaiset. Tämä on inhimillisyyden lisäksi myös taloudellinen asia. Tiedossa on, että terveydenhuollon palveluiden, erityisesti erikoissairaanhoidon.osuus kasvaa kaupungin menoissa alati. Tässä merkittävänä säästötoimenpiteenä voidaan nähdä se, että perusterveydenhuollossa on riittävät resurssit ja perusterveydenhuollossa pystytään tarjoamaan tarpeeksi ajoissa hoitoa, joka ei kulminoidu erikoissairaanhoidon tarpeeksi, paperittomien osalta niin sanotuksi, välttämättömäksi hoidoksi – se tulee aina kalliiksi.

Turku on päättänyt 16.11.2015 laajentaa toisena kaupunkina Suomessa Helsingin jälkeen paperittomien terveydenhuoltoa ja tarjota kiireellistä hoitoa laajempia terveydenhuollon palveluita raskaanaoleville naisille ja alaikäisille lapsille.

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, onko henkilö kunnan asukas tai onko hänellä oikeus muulla perusteella terveyspalveluihin. Yleensä kiireellisen hoidon tarpeen arviointi tapahtuu terveydenhuollon päivystysyksikössä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan kiireellisen hoidon tarpeen. Kyse on lääketieteellisestä arviosta, joka perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoitokäytäntöihin. Henkilön, jolla ei ole oleskelulupaa ja kotikuntaa. Kunnalla on mahdollisuus omalla päätöksellään myöntää paperittomalle ohjetta laajempia palveluita. Näin toimivat Turun tapaan Vantaa ja Espoo. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 laajentaa kaikkien paperittomien oikeutta laajoihin terveyspalveluihin.

Tämän päätöksen pohjalta Helsingin kaupunginhallitus antoi 23.9.2019 tiedon, että vuonna 2018 paperittomia asiakkaita oli terveydenhuollon avohoidon piirissä yhteensä 139, asiakaskäyntejä 321 ja näiden tilastoituneet kustannukset olivat 33 000 euroa. Tämä on todella pieni kuluerä jos sitä verrataan esimerkiksi siihen, että yksikin tarttuva tauti pääsee leviämään puutteellisen, ei välttämättömän hoidon, seurauksena.

Turussa toimiva Global Clinic tekee tällä hetkellä arvokasta työtä sen eteen, että paperittomia pystytään hoitamaan niin, että esimerkiksi infektiotartuntoja pystytään vähentämään. Tämä toiminta on kuitenkin täysin vapaaehtoisten ja lahjoitusvaroin toteutettavaa. Siksi en näe Global Cliniciä vaihtoehtona sille, että kaupunki turvaisi laajemmat terveydenhuollon palvelut paperittomille.

Helsingin, jossa paperittomia on paljon enemmän, luvut osoittavat, että odotettavissa Turussakaan ei ole odotettavissa mainittavaa nousua terveydenhuoltopalveluihin tämän seurauksena. Sen sijaan turvallisuus paranee, inhimillisyys lisääntyy ja hyvin oletettavasti rahaa säästyy, jos yksikin tartuntatauti vältetään tai yksikin muuten välttämättömäksi terveydenhuollon piiriin äityvä sairaus voidaan hoitaa jo perusterveydenhuollossa.

Näistä syistä me allekirjoittaneet ehdotamme, että valtuustolle tuodaan esitys siitä, miten paperittomien terveyspalveluita voidaan laajentaa Turussa.

Turussa 14.10.2019

Mari Kousa-Kuusisto
vihreä kaupunginvaltuutettu

Aloite Turun kaupungin aloitepalvelussa