Vihreä kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen jätti Turun kaupunginvaltuustossa 17.6.2019 aloitteen jätteiden lajittelun mahdollistamisesta Turun keskustan alueella.

Aloiteteksti kokonaisuudessaan:

Jätteen erilliskeräys ja jätevirtojen hyödyntäminen kehittyy jatkuvasti. Myös kierrätysvelvoitteet kiristyvät ja erilliskeräyksen tarve lisääntyy. Jätteestä on tullut raaka-ainetta ja lajittelusta tärkeä osa kiertotaloutta ja kotitalouksien mahdollisuuksia osallistua kestävään kehitykseen.

Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksissä linjataan erilliskeräysvelvoitteista taloyhtiöille, pientaloille ja vapaa-ajan kiinteistöille. Lounais-Suomen alueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä taloyhtiöissä kerättäviä jätejakeita ovat polttokelpoinen, metalli, bio, lasi, muovi sekä kartonki.

Yhdyskuntajätteelle ei ole tällä hetkellä erilliskeräyspisteitä Turun keskustassa kaupunkilaisten ja turistien käyttöön. Julkisten alueiden roskikset ovat pitkälti polttokelpoisen sekajätteen roskiksia, mikä ei palvele lajittelua.

Useissa Euroopan suurissa kaupungeissa ja matkustajaliikenteen solmukohdissa on järjestetty jäteastioita yleisimmille lajiteltaville jakeille. Näin tulisi toimia myös Turussa, joka vilkkaana kesäkaupunkina kokoaa suuret määrät ihmisiä oleskelemaan kaupunkitilassa. Turussa on myös selkeitä keskittymiä, joissa ihmiset viettävät juuri kesällä aikaa. Keskustan jokirannassa, puistoissa, yleisillä uimarannoilla, kauppatorilla ja kävelykadulla syntyy runsaasti yhdyskuntajätettä, mitä ei voi syntypaikalla lajitella.

Tämän aloitteen tavoitteena on, että Turussa liikkuvilla on paremmat mahdollisuudet lajitella jätteitä ja että kaupunki ottaa näkyvää roolia jätteen lajitteluun kannustamisessa.

Esitämme, että Turun kaupunki suunnittelee vilkkaimpiin paikkoihin jätepisteen, missä voi lajitella yleisimmät jätteet. Jätepisteet lisätään erityisesti kesäajaksi niin, että esimerkiksi jokirannassa on erillisiä jäteastioita muoville, lasille, metallille ja polttokelpoiselle jätteelle. ​