Turussa on metsiä jäljellä suhteessa vähemmän kuin monessa muussasuomalaisessakaupungissa,mutta niiden hiilensidonta on merkittävää. Suurin osa metsistä on myynneistä huolimatta yhä kaupungin omistuksessa ja ikärakenteeltaan vanhempaa kuin talousmetsät yleensä.

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus on uusimman tutkimustiedon mukaan hyvä tapa hoitaa metsää. Luonto- ja virkistysarviot on helpompi ottaa näissä metsissä huomioon kuin metsissä, joissa tehdään uudistushakkuita eli avohakkuita.

Metsillä on ilmastonsuojelun ja kuntalaisten virkistyskäytön lisäksi Turussa korvaamaton merkitys lasten kasvatuksessa (esim. päiväkoti- ja koulumetsät), ja tietenkin myös monen luonnon metsälajin kotina.

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu, joka kattaa vajaa puolet Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä. Mitä enemmän Turussa on metsää, sitä enemmän meillä on hiilivarastoja. Tärkeimmät maankäytön suunnittelun keinot hiilitaseeseen vaikuttamisessa Turussa ovat metsien hiilivarastojen ylläpitäminen ja lisääminen ja toisaalta rakennettujen alueiden minimointi.

Siksi Turun tulevaa metsänkäyttöä suunnitellessa on varmistettava, että rakentamista ohjataan niin, että kaupungin tärkeimmät hiilinielut säilyvät. Maa saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä tiiviillä ja eheällä yhdyskuntarakenteella, jolloin myös tarve muuttaa metsät rakennusmaaksi vähenee.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:
Turun kaupunki luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissämme jatkuvan kasvatuksen menetelmiin.

Esitämme myös, että:Turun alueen viljelystä poistetut pellot metsitetään mahdollisuuksien mukaan. Peltojen metsittäminen hidastaa ilmaston lämpenemistä.

Turun tulee myös huolehtiaympäristönsuojelun riittävistä henkilöresursseista.​

Laura Rantanen
kaupunginvaltuutettu