Turun vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Turkuun valmistellaan korkean rakentamisen strategia. Vihreiden mukaan kaupunkisuunnittelussa ollaan luisumassa tilaan, jossa korkeita rakennuksia esitetään milloin mihinkin vailla kokonaisnäkemystä ja selvityksiä rakentamisen vaikutuksista. Lyhyen ajan sisällä lautakuntakäsittelyssä on edennyt sekä 16-kerroksinen talo Ruusukortteliin että korkean tornin selvittäminen Kakolanmäelle.

Vihreiden mukaan korkean rakentamisen strategia tulee käsitellä nyt, kun kaupunkiin tehdään yleiskaavaa ja rakennuttajien kiinnostus korkeaa rakentamista kohtaan on herännyt. Esimerkiksi Tampereella on tehty selvitys korkeaan rakentamiseen sopivista paikoista ja rakennushankkeita valmistellaan korkean rakentamisen strategian mukaisesti.

– Kaupunki vastaa yksiselitteisesti kaavoituksesta. Vihreille se tarkoittaa sitä, että haetaan Turun tulevaisuuden kannalta hyviä ja järkeviä ratkaisuja. Emme halua, että päätöksenteossa suostutaan kaikkeen, mitä maanomistajat esittävät, ja katsotaan riskejä läpi sormien tai huonoista seurauksista täysin tietämättöminä, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Vihreiden mukaan Turkuun sopii hyvin monipuolinen rakentaminen ja kaupunkilaisten käyttöön tehtävät näköalatasanteet. Valtuuston hyväksymä korkean rakentamisen strategia toisi valtuustoryhmän mukaan Turun rakentamiseen varmuutta, pysyvyyttä ja ennustettavuutta.

– Keskikaupungin vahvuus on Turun historiassa, Aurajoessa ja sen ympärille muodostuvassa kansallisessa kaupunkipuistossa. Tornitalot sopivat paremmin esimerkiksi Kupittaalle. Näköalatornille luonteva paikka voisi olla vaikka uusi matkakeskus. Vaihtoehtoja on paljon, minkä vuoksi kannattaa edetä suunnitelman kautta, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Elina Rantanen.

– Korkean rakentamisen strategian puuttuessa merkittäviä tornitalohankkeita ajetaan läpi katsomatta kaupungin kokonaiskuvaa. Parempi tapa toimia olisi selvittää yhdessä, mihin korkea rakentaminen parhaiten sopii, ja kirjata nämä alueet korkean rakentamisen strategiaan, Rantanen ja Ratilainen ehdottavat.

Lisätietoja:
Niina Ratilainen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 050 379 7791
Elina Rantanen, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, 050 342 3279