Vihreät Turussa ovat työskennelleet kauan sen eteen, että kaupungissamme tehdään oma osamme globaalin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme tehdä Turussa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Turun kaupunginvaltuusto päätti tänä keväänä asettaa yhden Suomen kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista: tavoitella hiilineutraliutta vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee kaupungin toimintatapojen muuttua kaikkialla vähäpäästöiseksi. Työtä on paljon, eikä aikaa ole hukattavaksi.

Tavoitteiden ja aikataulun saavuttamiseksi Turku onkin laatinut ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet kohti 2029. Edistyksellinen ja kunnianhimoinen ilmastosuunnitelma nostaa Turun maailman mittakavassa kunnianhimoisia tavoitteita ja toimenpiteitä asettavaksi kaupungiksi.

–Ilmastonmuutoksen torjunta on asia, jossa on pakko ajatella pitkälle tulevaisuuteen, mutta tehdä päätöksiä juuri nyt. Tilanne on nimittäin se, että jos emme toimi nyt, ei ole mitään väliä, millaisia hienoja strategioita, visioita, kaavoja, säästöjä tai investointisuunnitelmia teemme kymmenien vuosien päähän ajatellen, sillä tämä planeetta ei tule kestämään ihmiskunnan käytössä edes minun sukupolveni elinkaaren loppuun. Tämä on kunnianhimoinen suunnitelma, jota on ilo olla hyväksymässä. Tässä ajatellaan oikeasti meitä ja meidän jälkeen tulevia sukupolvia, sanoi kaupunginvaltuutettu Riina Lumme valtuustosalissa pitämässään puheenvuorossa kun asiaa käsiteltiin.

Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029 sisältää muun muassa seuraavat 10 toimenpidettä, joiden ripeää toteuttamista Vihreät kannattavat:

  1. Hiilineutraalin Turun tekemiseen haastetaan mukaan koko yhteiskunta ja luodaan yhteinen Ilmastofoorumi
  2. Hiilen energiakäytöstä luovutaan 2025, mikäli valtio osallistuu tästä aiheutuviin investointikustannuksiin. Uusiutuvan energian osuus Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 80 prosenttia vuonna 2025.
  3. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 66 prosenttia vuonna 2030. Pyöräilyn kehitysohjelmaa toteutetaan tavoitteellisesti ja siihen osoitetaan riittävästi resursseja.
  4. Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita kompensaatioita lisätään hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastopositiiviseksi alueeksi. Uudenlaista kaupunkiluontoa ja viherrakentamista lisätään kaupungin tiivistyessä.
  5. Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt aktivoidaan energiatoimiin Kuntalaisten energiakäännehankkeen avulla. Kannustetaan pankkeja kehittämään energialuototusta ja edistetään energiainvestointeja esimerkiksi luvituksessa, kaavoituksella ja muulla ohjauksella.
  6. Joukkoliikenteen palvelukykyä parannetaan merkittävästi. Tehdään päätös suuren kapasiteetin hiilineutraalista joukkoliikennejärjestelmästä
  7. Kaupunkikonsernin yhteisöt velvoitetaan vuodesta 2019 alkaen investointien ja hankintojen yhteydessä painottamaan ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia.
  8. Kaupungin metsäsuunnitelman päivityksessä huomioidaan hiilinielujen säilyttäminen. Pirstoutunutta viherverkostoa korjataan soveltuvia peltoalueita metsittämällä. Uudet maa-alueet pyritään hankkimaan puustoisina, eikä metsäomaisuutta käytetä lyhytaikaisen kassavajeen paikkaamiseen.
  9. Biodiversiteetin vähenemistä pysäytetään sini-viheralueita ja ekologisia käytäviä säilyttämällä ja lisäämällä. Huomioidaan, että esimerkiksi pölyttäjät ja muut hyönteiset voivat olla riippuvaisia urbaaneista viheralueista.
  10. Turku varautuu tunnistettuihin riskeihin ja niiden vaikutuksiin pyrkien kehittymään ilmastokestävämmäksi kaupungiksi.

2029 Turun ilmastotavoitteet
Lisätietoja kaupungin nettisivulta