Turun vihreiden ja SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat Niina Ratilainen ja Piia Elo eivät jaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Katteluksen Helsingin Sanomissa 6.4. antamaa näkemystä, jonka mukaan Turussa ei jaeta Helsingin kritiikkiä maakunta- ja soteuudistusta kohtaan. Ratilaisen ja Elon mukaan uudistusten valmistelussa on kerta toisensa jälkeen sivuutettu kaupunkien näkemykset, eikä kunnille ole annettu mahdollisuutta käsitellä uudistusta kokonaisuutena.
-Turku on kaikissa kannanotoissaan kritisoinut lakivalmistelua. Nyt Katteluksen esittämä
kanta on täysin hänen omansa, toteaa Elo.

-Uudistukset heikentävät Turun investointikyvyn, vaarantavat palveluiden järjestämisen ja vievät maakuntakaavoituksen kaupunkien ulottumattomiin. Tähän kritiikkiin on koko kaupunki sitoutunut – myös Kokoomus, jatkaa Ratilainen.

Vihreiden ja SDP:n ryhmäpuheenjohtajat eivät jaa Katteluksen näkemystä siitä, etteikö kaupunkien
tulisi tarkastella sote-uudistusta omalta kannaltaan sillä uudistus on niin tärkeä. Ratilaisen ja Elon mukaan kaupunkien tehtävä on huolehtia nykyisten ja tulevien asukkaidensa palveluista.
-Sote- ja maakuntauudistukset ovat historiallisen suuria muutoksia. Kaupunkien pitää ottaa uudistukseen valtuustoissa kantaa, eikä katsoa vierestä hiljaa, Ratilainen ja Elo päättävät.

Lisätietoja:
Turun vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen, 050 378 7791
Turun SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo, 0503754774