Turun kaupungin tarjoamat rullalautailupuitteet ovat jääneet merkittävästi jälkeen muista suomalaisista suurista kaupungeista kuten Helsingistä ja Tampereesta. Muihin pohjoismaihin verrattuna ero on vielä huomattavasti suurempi. Rullalautailu on terveellisen liikunnan ja käytännöllisen liikkumistavan lisäksi keskeinen osa kaupunkikulttuuria. Se on yhteisöllistä toimintaa, joka tukee aktiivista ja liikkuvaa elämäntapaa.

Lisäksi rullalautailu on suosittu ja kasvava kilpaurheilulaji. Rullalautailun suosio niin harrastuksena kuin kilpaurheiluna tulee lisääntymään, kun siitä tulee näytöslaji vuoden 2020 kesäolympialaisissa. Mikäli haluamme edistää nuorten liikkumista ja mahdollistaa lajin vakavasti otettava kilpaurheilutoiminta Turussa, kaupungin tulee kartoittaa rullalautailun nykytilanne ja luoda suunnitelma sen edistämiseksi.

Nuorisolautakunta vastaa erittäin suositusta rullalautailulle tarkoitetusta sisähallista Cubesta ja kaupungin liikuteltavista rullalautailurakenteista. Halli on myös erinomainen esimerkki onnistuneesta nuorisotyöstä. Kuitenkin Cube tullaan lakkauttamaan lähivuosina Kirstinpuiston kaavan rakentamisvaiheessa. Uudet kaavat tulevat mahdollisesti heikentämään myös epävirallisempia rullalautailumahdollisuuksia Turussa. Lisäksi useat kaupungin rullalautailun edistämiseen liittyvät hankkeet esimerkiksi Runosmäessä ja Kupittaalla ovat joko viivästyneet tai pysähtyneet kokonaan.

Tämän aloitteen hyväksyessään nuorisolautakunta velvoittaa nuorisotoimen selvittämään yhdessä muiden keskeisten toimialojen kanssa i) mitä on jo tehty Cuben hallin korvaavan tilan löytämiseksi, ii) mitkä ovat seuraavat toimet vastaavan laadukkaan toiminnan turvaamiseksi ja iii) miten rullalautailumahdollisuuksia ja toimintaa voitaisiin edistää ja tukea kaupunkialueella vastaamaan niin nuorten, harrastajien kuin kilpaurheilijoiden tarpeita.

Lisätietoja:
Janne Salakka
Nuorisolautakunnan jäsen
varavaltuutettu
janne.salakka@turku.fi