Turun kaupunginhallitus on käsitellyt torin liukkauden torjuntaa useammassa kokouksessa. Viime viikolla kaupunginhallitus hyväksyi tiukan äänestyksen jälkeen 25-vuotisen palvelusopimuksen, jossa torin liukkaudentorjunta- ja lämmitysjärjestelmä ostetaan Tori Energia Oy:ltä. Tori Energia on vahvasti kytköksissä Turun Toriparkki Oy:hyn, ja Turun Toriparkin toimitusjohtaja istuu molempien yhtiöiden hallituksissa.

Tori Energian suunnitelmana on hyödyntää sulanapitojärjestelmässä sekä aurinkoenergiaa että kaukolämpöjärjestelmän paluulämpöä.

– Me vihreät pidämme kannatettavana ajatusta siitä, että Kauppatorin sulanapito voitaisiin toteuttaa torin pinnalta kerätyllä aurinkoenergialla, mikä tukisi kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Emme kuitenkaan kannata neuvotellun palvelusopimuksen hyväksymistä, sillä pidämme sopimusta kaupungille taloudellisesti riskialttiina,  tiivistää valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

– Sopimus sisältää esimerkiksi töitä, joiden kustannuksia ei ole sisällytetty sopimukseen eivätkä ne näin ollen ole kaupungin tiedossa. Yksi esimerkki tällaisista on toripinnan kivien asennus. Kun tehdään sopimus töistä, ilman että samassa yhteydessä määritellään kyseisten töiden kustannukset, on riski ylihinnoittelusta selkeästi olemassa. Kannatamme uuden, kaupungin taloudellisen edun turvaavan sopimuksen neuvottelua tai toissijaisesti torin sulanapidon kilpailutusta, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Mikaela Sundqvist.

Tori Energian Kauppatorin pinnalta keräämää aurinkoenergiaa on tarkoitus hyödyntää torin pinnan lämmittämisen lisäksi myös Toriparkin tilojen lämmitykseen.

– Olemme useissa yhteyksissä vastustaneet ratkaisuja, joilla toriparkin kustannuksia yritetään siirtää kaupungin maksettavaksi. Päättäjien käytössä olevien tietojen perusteella on mahdoton varmistua siitä, että Tori Energia esittämät kustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin, tai siitä, että torin pinnalta aurinkokeräimillä kerättyä energiaa ei myydä kaupungille kalliimmalla hinnalla kuin millä sitä myydään Toriparkille, vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Riina Lumme perustelee.

Palvelusopimuksesta kaupunginhallituksessa käyty äänestys päättyi 7-7, jolloin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Katteluksen (kok.) sopimusta puoltava ääni ratkaisi lopputuloksen. Sopimuksen puolesta äänestivät kokoomus ja SDP.

– Kaupunginhallituksen kokoonpano ei vastaa kaupunginvaltuuston voimasuhteita, sillä SDP sai luottamuspaikkajaossa vaalitulokseensa nähden yhden ylimääräisen jäsenen hallitukseen. Haluamme varmistaa, että demokratia toteutuu ja lopullisen sanan sanoo turkulaisten valitsema valtuusto, jossa kokoomus ja SDP eivät yksin muodosta enemmistöä, Lumme summaa.

Turun Toriparkin toimitusjohtaja Pölönen ja kaupungin viranhaltijavalmistelua vetänyt apulaiskaupunginjohtaja Virtanen maalaavat TS:ssa 22.1. uhkakuvia siitä, että Kauppatorin valmistuminen lykkääntyy, mikäli sulanapitojärjestelmäpäätös käsitellään uudestaan.

– Olemme peräänkuuluttaneet kokonaissuunnitelmaa toriparkin kaikissa käsittelyvaiheissa, jotta viivästykset ja kustannusylitykset minimoitaisiin. Tällaista ei kuitenkaan haluttu tehdä, vaan pysäköintilaitoksen toteutukseen ryhdyttiin ilman että kaikki suunnitelmat olivat valmiina. Viivästyksillä pelottelu ei voi olla perustelu sille, etteivät päättäjät saa haastaa kaupungille riskialttiita sopimuksia. Uusi käsittely voi sujua nopeastikin, mikäli Tori Energia on valmis neuvottelemaan sopimuksen uusiksi niin, että kaupungille aiheutuvat riskit saadaan minimoitua, Ilvessalo näpäyttää.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

Saara Ilvessalo
Mikaela Sundqvist
Riina Lumme