Turun Vihreiden valtuustoryhmä haluaa lisää rahaa sivistystoimialan budjettiin vuodelle 2017 ja torjua sosiaali- ja terveysmaksujen korotukset.

”Hallitus leikkaa kunnilta paljon, mutta me haluamme pitää kiinni siitä, ettei peruskoulujen opetusryhmien koot kasva nykyisestä. Myös esitetyt leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat liian kovia”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Vihreiden tavoitteena on pitää huoli, että kaavoituksessa otetaan huomioon kaupungin väestönkasvu. Samalla tulee varmistaa vuokra-asuntotuotannon vastaaminen kysyntään nähden.

”Turun asukasmäärä kasvaa ja telakan hyvään työllisyystilanteeseen kaupungin pitää vastata lisäämällä kohtuuhintaista asumista”, lisää kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Elina Rantanen.

Vihreiden valtuustoryhmä haluaa määritellä kaupungin energiansäästötavoitteet ja koota ne Hiilineutraali Turku -kärkihankkeen alle. Lisäksi Katariinan luonnonsuojelualueen kulumista halutaan ehkäistä kehittämällä opastusta ja ohjausta.

”Luontomme suojelun ja ilmastopolitiikan pitää olla jatkuvasti mukana turkulaisessa päätöksenteossa. Tähän esitämme vahvistusta”, jatkaa Ratilainen

Vihreiden valtuustoryhmä haluaa lisätä investointilistalle konserttitalon remontoinnin hankesuunnitelman vuodelle 2017. ”Turku on kulttuurikaupunki, jonka täytyy pitää huolta arvokkaista kulttuurikohteistaan”, summaa Rantanen.

Lisää tietoja:
Niina Ratilainen, 050 378 7791
Turun vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

—————————————————————

Vihreiden budjettitavoitteet 2017

Lisätään sivistystoimialalle resursseja peruskoulutuksen ryhmäkokojen säilyttämiseksi nykyisellään ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien säästöjen lieventämiseksi.

Hyväksytään konserttitalon hankesuunnitelma 2017 ja lisätään se investointilistalle.

Säilytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 tasolla. Parannetaan hyvinvointitoimialalla laskutusta ja peritään myyntisaamisten laskusaatavat.

Määritellään kaupungin energiansäästötavoitteet ja kootaan ne Hiilineutraali Turku -kärkihankkeen alle.

Ehkäistään Katariinan luonnonsuojelualueen kulumista kehittämällä opastusta ja ohjausta.

Tuodaan vuonna 2017 tarkasteluun kaupungin väestönkasvun huomiointi kaavoituksessa. Tarkistetaan samassa yhteydessä vuokra-asuntotuotanto vastaamaan kysyntää.

Selvitetään kaikkien työllisyyspalveluja tarjoavien toimijoiden asiakaslähtöisen yhteistoimintapisteen perustaminen.

Aloitetaan Suomi 100 -juhlavuoden aikana Turun historiallisen keskustan uudistaminen.