Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 18.3.2019 aloitteen lasten ja nuorten ilmastofoorumista.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka koskettaa ja huolettaa erityisesti lapsia ja nuoria. Nämä huolet täytyy ottaa vakavasti ja nuorille on tarjottava kanava ratkaisujen etsimiseen.

Lue aloite kokonaisuudessaan alta:

 

Valtuustoaloite

Lasten ja nuorten huoli, aktiivisuus ja puuttuminen ilmastonmuutoksen torjumiseen on lisääntynyt vuoden aikana suunnattoman paljon. Vuoden 2018 nuorisobarometrista on käynyt ilmi, että melko paljon tai erittäin paljon epävarmuutta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksesta kokee jo kolme neljästä vastaavasta.

Arviolta 300 lasta ja nuorta osallistui Turussa 15.3. kansainväliseen koulujen ilmastolakkoon. Lakon järjestäjiä olivat nuoret itse ja ilmastolakkoa on tukenut toisen asteen opiskelijajärjestöt ja lukuisat nuorisovaltuustot. Myös useissa Turun seudun muissa kunnissa koululaiset menivät ilmastolakkoon osana Greta Thunbergin aloittamaa liikettä.

Nuorten kokemasta ilmastoahdistuksesta on jonkin verran koottua tietoa Suomessa. Aalto-yliopistossa on alettu järjestää opintopsykologien ohjaamia keskusteluryhmiä, joissa käsitellään ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja ahdistusta. Ilmastoahdistukseen liittyen on myös alettu havaita alakuloisuutta sekä masennusta. Aihe on noussut esiin myös lastensuojelun ammattilaisten toimesta.

Suurin taakka ilmastonmuutoksen aiheuttamista ympäristövaikutuksista jää tämän päivän nuorille ja tuleville sukupolville. Nuorilla on kuitenkin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen liittyvään päätöksentekoon ja muutoksiin päätöksentekojärjestelmässämme. Siksi nuorille tulisi antaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sekä mahdollistaa nuorten merkityksellinen osallistuminen heitä keskeisesti koskeviin asioihin.

Näistä syistä johtuen me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Turku järjestää lasten ja nuorten ilmastovaikuttamista tukevan ilmastofoorumin.

Turulla on jo kokemuksia lasten ja nuorten osallistumisesta kunnan asioiden valmisteluun. Lasten Parlamentti on koonnut turkulaisten alakoulujen oppilaskunnat yhdeksi vaikuttajaryhmäksi ja nuorisovaltuusto keskustelee kaupungissa aktiivisesti yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden kysymyksistä.

Turun kaupunki järjestää ensimmäisen ilmastofoorumin 27.3.2019 kaupungintalolla. Kaupunkistrategiaa ja ilmastosuunnitelmaa toteuttavaan avoimeen ilmastofoorumiin on kutsuttu laajasti eri yhteistyötahoja toteuttamaan kaupungin ilmastotavoitteita.

Nuorten osallisuuden ja ensimmäisen ilmastofoorumin kokemusten perusteella kaupungilla on hyvät lähtökohdat järjestää nuorten ilmastofoorumi. Jo Lasten Parlamentti ja nuorisovaltuusto valmistelevat ehdotuksia ja palautetta kaupungin toimialoille.

Nuorten ilmastofoorumia tukevat käytänteet ovat jo olemassa.

Nuorten Agenda2030 ja Sitra järjestivät valtakunnallisesti nuorten ilmastokokouksen juuri Finlandiatalolla. Kokoukseen liittyi asiantuntijoiden alustuksia, toiminnallista ohjelmaa ja nuorten julkilausuma. Myös tästä tapahtumasta voidaan ottaa mallia.

Vuodesta 2029 eteenpäin Turku haluaa olla ilmastopositiivinen kaupunki. Tähän työhön kannattaa osallistaa kaupunkilaiset. Tilastokeskuksen aineistojen mukaan nuorten osuus erilaisia valintoja ilmastosyistä liikenteessä, ostoksissa ja ruokailutottumuksissa tehneissä on jopa kaksinkertainen aikuisväestöön verrattuna. Kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta nuoret ovat keskeinen vaikuttajaryhmä sillä pelkästään korkeakouluopiskelijoita on kaupungissa 40 000.