Vihreät iloitsevat yleiskaavan valmistumisesta, yksityisautoilun priorisointi asukasviihtyvyyden ja luontoarvojen edelle valitettavaa

Kaupunginvaltuusto on tänään hyväksynyt Turun uuden yleiskaavan. Vihreä valtuustoryhmä on pitkän valmistelun aikana tehnyt työtä vihreämmän ja viihtyisämmän Turun puolesta. Ennen kaikkea ryhmä on tyytyväinen kaavan valmistumisesta vihdoin perusteellisen prosessin päätteeksi, puutteistaan huolimatta kaava antaa kuitenkin hyvän pohjan rakentaa kestävämpää kaupunkia.

Matkan varrella vihreät vaikuttivat moniin tavoitteidensa kannalta keskeisimpiin kirjauksiin aina viimeiseen valtuustokäsittelyyn asti, mutta kaikille esityksille ei valitettavasti löytynyt riittävää tukeaa muilta ryhmiltä. Erityisesti kestävän liikkumisen mahdollistaminen ei ollut ryhmän toivomalla tasolla.

“Esityksemme ilmensivät pähkinänkuoressa meidän vihreiden keskeisimpiä tavoitteita kaupunkisuunnittelussa. Turku ei tarvitse enää uusia yksityisautoiluun kannustavia ratkaisuja varsinkaan silloin, kun vastapainona ovat asukasviihtyvyys ja luontoarvot.” Linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom.

Vihreät esittivät, että yleiskaavasta poistettaisiin Kähärin puistotien tievaraus, Kurjenmäen tunnelivaraus sekä Hämeentien-Maariankadun välin pääkokoojaväylä -merkintä. Lisäksi vihreät halusivat pitää Kupittaanpuiston pääosin turkulaisten liikkumisen ja viihtymisen paikkana sekä säilyttää Juhana Herttuan koulun arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus -merkinnän.

“Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että työmme Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämiseksi kantoi hedelmää. Siirtolapuutarhan alue on jo nyt avoin vierailijoille, mutta nyt päätettävä siirtolapuutarha-alue ja virkistysalue -merkintä tulee mahdollistamaan ainutlaatuisen alueen kehittämisen edelleen kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueeksi.” Iloitsee valtuustoryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Riina Lumme.

Lisätietoja:
Sofia Engblom, Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
sofia.engblom@turku.fi