Uudisrakennuksissa vaaditaan lain nojalla huomioimaan esteetön kulkumahdollisuus pyörätuolia käyttäville ja muille liikuntarajoitteisille. Turku on kuitenkin kerroksellinen kaupunki, mikä tarkoittaa sitä, että monissa vanhemmissa rakennuksissa esteettömyys ei toteudu. Tämä vaikeuttaa myös yleisötapahtumien järjestämistä siten, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua niihin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA lainoittaa ja rahoittaa asuinkiinteistöjen esteettömyysremontteja. Tämä etu kuitenkin koskee vain taloyhtiöitä ja muita yhteisöasiakkaita.

Turku voisi olla tässä asiassa samaan aikaan historiallinen ja edelläkävijä. Ehdotan, että kaupunki alkaa tukea yrittäjien teettämiä esteettömyysremontteja lupia käsittelevän työryhmän kautta sekä madaltamalla määräaikaisesti niitä koskevia lupamaksuja. Kaupunki voi myös selvittää muita mahdollisuuksia remontteihin kannustamiseen.

Useamman liiketilan saaminen esteettömäksi parantaisi myös kivijalkatilojen käyttöedellytyksiä ja mahdollistaisi myös pienempien yritysten perustaa liiketiloja Turun keskustaan. Näin keskusta tulee elävämmäksi ja saavutettavammaksi kaikille.

Työryhmä voisi käsitellä hakemuksia säännöllisin väliajoin, ja siihen voisi kuulua ainakin esteettömyyskoordinaattori, rakennusvalvonnan edustaja ja museoviraston edustaja. Näin eri tahojen lausunnot saadaan nopeasti, käsittely on sujuvaa ja ryhmä voi yhdessä hakea parasta mahdollista ratkaisua. Esteettömyys on mahdollista toteuttaa vanhaa vaalien, kunhan ratkaisut tehdään huolella.

Valtuustoaloite: Fölin aikataulut huomioimaan kuljettajien hyvinvointi ja rataremontin viivästyminen

Työmarkkinakierroksen ja työtaistelujen yhteydessä julkisuudessa on keskusteltu joukkoliikenteen kuljettajien epäinhimillisistä työaikatauluista ja -oloista. Kaupunki voi helpottaa kuljettajien oloja erityisesti vuorosuunnittelulla.

Tällä hetkellä talviaikataulut on suunniteltu epärealistisen tiukoiksi, eikä niitä ole suostuttu pyynnöistä huolimatta muuttamaan. Tämä johtuu ainakin osittain liian tiukasta resursoinnista Fölille.

Samaan aikaan Föliin kohdistuu painetta tukea työmatkaavia kaupunkilaisia, joiden matkustaminen pääkaupunkiseudulle on vaikeutunut rata- ja siltaremontin vuoksi. Nyt Väylävirasto on ilmoittanut, että päärautatieaseman ja Kupittaan välinen kulku on katki vähintään joulukuuhun 2024 asti.

Näistä syistä me allekirjoittaneet esitämme, että Fölin aikatauluihin lisätään väljyyttä sekä uusi linja, joka kulkisi satamasta päärautatieaseman kautta Helsinginkatua Kupittaan asemalle viimeistään talviaikatauluihin 2023-24. Esitämme edelleen, että kaupunki valmistelee tähän lisärahoituksen joukkoliikenneviranomaiselle.

Kaupunginvaltuutettu Riina Lumme jätti aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2023