Vihreille tässä hankkeessa on niin ikään kyse kasvusta, ja ennen kaikkea siitä, millaista se kasvu on. Ryhmämme pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Turku kehittyy ja sitä aktiivisesti kehitetään niin asumisen, työpaikkojen kuin tapahtumienkin näkökulmasta. Vain näin voimme olla osa suurten kaupunkiseutujen kasvua. Ihmisiä kiinnostaa muuttaa kaupunkeihin, mutta se vaatii sitä, että kaupunki on elävä ja kiinnostava, ja sieltä löytyy kohtuuhintaista asumista.

Jotta kaupunkien kasvu on kestävää, kehittämistä tulee tehdä luonnon ehdoilla ja sellaisille alueille, jotka ovat helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä, bussilla tai raideliikenteellä.

Nämä kaikki toteutuvat tässä hankkeessa: Suuren asuinalueen toteuttaminen entiselle rata- ja varastoalueelle aivan vanhan keskustan tuntumaan tarkoittaa sitä, että paine nipistää viheralueita asunnoille vähenee. Sen sijaan keskustan asumis- ja työpaikka-aluetta on järkevää laajentaa ja tiivistää. Rakentaminen hyvien Föli-yhteyksien varrelle ja toivottavasti tulevan lähijunan välittömään läheisyyteen tarkoittaa taas uusia mahdollisuuksia kestävään liikkumiseen. Samaan yhteyteen saisimme Logomoa täydentämään tapahtumakeskuksen, joka toisi suurtapahtumat ja perheille sopivaa aktiviteettia aivan keskustan palvelujen yhteyteen. Näin tuemme keskustan elinvoimaa, pystymme kilpailemaan tapahtumista muiden kaupunkien kanssa ja mahdollistamme kivaa tekemistä myös autottomille perheille.

Siksi syyt, joiden vuoksi olemme aiemmin päätyneet tätä hanketta puoltamaan, eivät ole muuttuneet.

Sen sijaan hankkeen kokonaisbudjetti tietysti on muuttunut. Pidän todella valitettavana, että hankkeen aiemmin päätetty budjetti ei riittänytkään sen toteutumiseen. Tähän syyt ovat meillä kaikilla tiedossa: Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota on nostanut rakentamisen kustannuksia ja tehnyt sijoittajista varovaisempia. Siitä olemme tyytyväisiä, että kaupungin osuus hankkeesta ei kasva emmekä ryhdy enemmistöosakkaaksi ja siten kompensoi yksityisen rahan puutetta. Sijoituksellaan kaupunki saa tässä hankkeessa poikkeuksellisen paljon vastinetta.

Seuraavaksi on varmistettava, että yksityisiä sijoittajia todella löytyy ja hanke lähtee toteutumaan. Samoin on varmistettava, että asuinalueesta tulee aidosti viihtyisä ja ihmisille miellyttävä. Se voidaan tehdä hyvin pienilläkin asioilla: Viherkattoja, viherseiniä, viihtyisiä sisäpihoja ja ihmisen mittakaavan huomioivaa rakentamista.

Valtuusturoyhmän 1. varapuheenjohtaja Riina Lumme piti ryhmäpuheenvuoron valtuuston kokouksessa 17.4.