Turun ja Kaarinan vihreät valtuustoryhmät kokoontuivat ennen kuntapolitiikan kesätaukoa pohtimaan yhteisiä kehittämiskohteita syksyllä alkavaa vaalikauden toista vuotta ennakoiden.

Vihreät tiivistävät yhteistyötään kaupunkiseudulla ensin yhteisillä kärkiteemoilla: joukkoliikennettä edistäen, luontoa suojellen sekä hyvinvointia lisäten. Turku ja Kaarina ovat ydinkaupunkiseutua ja vihreiden mielestä kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Kaupunkien asukkaille kuntarajojen ylittäminen on arkipäivää.

Siksi vihreät näkevät tärkeäksi tiivistää yhteistyötä kestävän kaupunkirakenteen kehittämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Joukkoliikenne ja luonnonarvojen sekä -alueiden turvaaminen parantavat viihtyisyyttä ja lisäävät hyvinvointia.

Turku valmistelee joukkoliikennepäätöstä, jonka seurauksena kaupunkiin rakennetaan joko raitiotie tai superbussi. Suunniteltu linja ulottuu Raisioon saakka. Valtuustoryhmien tavoitteena on nostaa kunnianhimoisesti joukkoliikenteen matkustusmääriä koko kaupunkiseudulla. Kaarinan vihreät katsovat, että joukkoliikenteen perusrunkona on kaupunkiseudulla oltava raitiotie. Sen tulee ulottua myös Kaarinaan.

– Tiiviisti rakennetulla kaupunkiseudulla joukkoliikenteen on oltava sujuvaa, nopeaa ja vaivatonta. Ihmisten tarve liikkua ei vähene, mutta liikenteen päästöt on saatava laskemaan. Kaarinan ei ole viisasta irtisanoutua yhteistyöstä ja yhteisen tulevaisuuden rakentamisesta, vaan pitää lähteä Turun ja Raision mukaan raitiotien suunnitteluun, Kaarinan valtuustoryhmän puheenjohtaja Hannu Rautanen linjaa.‬

Vihreät keskustelivat myös Kaarinan ja Turun rajoilla sijaitsevien luontoalueiden merkityksestä ja niiden virkistysarvosta. Valtuustoryhmillä on yhteinen näkemys, että kaupungeissa on oltava kattava verkko luonnonsuojelu- ja muita luonnonalueita monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja asukkaiden virkistyskäyttöön.

– Turussa tehdään liian harvoin luonnonsuojelupäätöksiä ja Kaarinassa kiistoiksi ovat viime vuosina nousseet kaupungin omistamien metsien hakkuutavat sekä yksityismetsien laajat avo- ja kesähakkuut. Tavoitteemme on edistää luonnonsuojelua, viheralueiden turvaamista ja hiilinielujen kattavuutta koko Turun seudulla, Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen toteaa.

Kaarinan ja Turun vihreät valtuustoryhmät kokoontuivat 19.6. Kaarina-taloon pohtimaan yhteisiä kaupunkipoliittisia tavoitteita. Vihreillä on Kaarinassa 9 kaupunginvaltuutettua ja Turussa 14.

Lisätietoja:
Turun vihreän valtuustoryhmän pj Niina Ratilainen, p. ‭050 378 7791‬
Kaarinan vihreän valtuustoryhmän pj Hannu Rautanen, p. ‭040 088 5754‬