Olavi Sahlstén ja Timo Saarinen kirjoittivat Airisto-Velkuan kalastusalueen puolesta (TS 7.7.2018) meriläjityksestä Airistolla ja vihreiden roolista sen lopettamisessa.

Sahlstén ja Saarinen nostavat esiin tärkeän aiheen. Ruoppausmassojen läjityksen yhteydessä sedimentteihin kertyneet ravinteet ja haitta-aineet vapautuvat sedimentistä veteen, mikä edistää Itämeren rehevöitymistä ja haitta-aineiden kulkeutumista ravintoketjuun. Läjitys myös sumentaa vesiä ja aiheuttaa haittaa mm. kaloille.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisen tuottaman ravinnekuormituksen aiheuttama Saaristomeren happikato on suurempi kuin 1500 vuoteen. On varmaa, ettei läjitys ainakaan paranna maailman saastuneimman meremme tilaa. Kun kerran pitää ruopata, miksei samalla pyrittäisi parantamaan meren tilaa poistamalla haitallisia aineita ja ravinteita nostamalla ruoppausmassat maalle?

Olemme vihreissä jo toistakymmentä vuotta tehneet töitä meriläjityksen lopettamiseksi. Viimeisimpänä olemme valtuustossa tehneet kaksi aloitetta (29.5.2017 ja 14.5.2018) siitä, että kaupungin on käytettävä omistajaohjausta ja edellytettävä Turun Satamaa lopettamaan meriläjityksen. Tämän kauden kaupunkiympäristölautakunta on myös vaatinut selvitystä ruoppausmassojen käsittelystä.

Aiempien valtuustokausien aikana kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on vihreän ryhmämme aloitteesta muun muassa saanut lyhennettyä ruoppausaluelupien voimassaoloaikaa, vaatinut Satamaa etsimään vaihtoehtoja meriläjitykselle ja parantanut ruoppausten ja läjitysten vaikutusten seurantaa.

Ruoppaustarvetta on jatkossakin Turun Sataman lisäksi mm. Turun ja Naantalin kaupungeilla, yksityishenkilöillä, Meyerilla, Turun Korjaustelakalla ja Naantalin Satamalla. Ruoppausmassojen läjitys mereen pitää kuitenkin lopettaa. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä. Kuluneen vuoden aikana on selvitetty soveltuvia maaläjityspaikkoja, mutta ennen käyttöönottoa valittaville paikoille on tehtävä tarkat suunnitelmat ja ympäristöselvitykset, jotta maaläjityksestä aiheutuva haitta saadaan minimoitua. Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että meriläjitykset voidaan lopettaa heti nykyisen ympäristöluvan umpeuduttua. Nyt on kuitenkin oikea aika lyödä lukkoon suunnitelma meriläjityksen lopettamiseksi.

Teemme jatkossakin töitä, jotta merellisyyden kautta profiloituneet ja Itämeren hyvinvointiin sitoutuneet Turun kaupunki, Turun Satama ja alueen muut toimijat viimein luopuisivat meriläjityksestä. Viime kuntavaalien jälkeen vihreillä on, kiitos äänestäjien luottamuksen, entistä enemmän mahdollisuuksia ja painoarvoa jatkaa tätä työtä. Enemmistöä meillä ei kuitenkaan ole, joten toivotamme myös muut puolueet tervetulleiksi mukaan työhön meriläjityksen lopettamiseksi!

Saara Ilvessalo
Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Ville Niinistö
Turun Satama Oy:n hallituksen pj, kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Jukka Vornanen
Konsernijaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (vihr.)