Turun vihreät on erittäin huolissaan lastensuojelun henkilöstön riittävyydestä. Koko maassa on ollut lastensuojelussa vaikea tilanne pitkään ja nyt lastensuojelun ammattilaiset itse ovat tehneet vetoomuksen kunnille asian selvittämiseksi. Turun vihreiden valtuustoryhmä haluaa asiaan vastauksia Turun osalta mahdollisimman pian.

Valtuustoaloite lastensuojelun henkilöstömitoituksen selvittämiseksi
27.11.2017

Lastensuojelun parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksen riittämättömyydestä on noussut keskustelua niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla. Yli 1000 sosiaalityöntekijää jätti (20.11.2017) vetoomuksen, jossa pyydettiin kuntia turvaamaan riittävä henkilöstömitoitus lasten turvallisuuden takaamiseksi ja laadukkaan lastensuojelun toteuttamiseksi.

Lastensuojelun henkilöstömitoituksen riittävyyttä voidaan määritellä eri tavoin riippuen mm. siitä, minkälaisia yhteistyöverkostoja ja työkaluja lastensuojelun henkilöstöllä on käytössään. Yhtä sosiaalityöntekijää kohden ei kuitenkaan voi olla liian suurta määrää lastensuojelun piirissä olevia lapsia, jotta jokaisen lapsen suojelusta pystytään huolehtimaan.

Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Turun kaupungin lastensuojelun henkilöstömitoituksen riittävyys selvitetään ja tuodaan arvioitavaksi poliittiseen päätöksentekoon.

Niina Ratilainen
vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja