Puutarhakadun pyöräily-yhteys välille Koulukatu ja Aurakatu on päätetty rakentaa. Katu- ja liikennesuunnitelmat hyväksyttiin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa 29.11. Rahat on varattu vuodelle 2018. Edelleen keskustelun kärjeksi nousivat poistuvat pysäköintipaikat.

Puutarhakadun rautatien puoleiselle reunalle rakennetaan kaksisuuntainen jalankulku- ja pyörätie. Turun Polkupyöräilijät ry. ja varmasti monet vihreiden kannattajat olisivat toivoneet pyöräkaistoja tai yksisuuntaisia pyöräteitä, ja kaiken kaikkiaan laadukkaamman sekä pyöräilyä ja jalankulkua paremmin erottavan ratkaisun.

Päättäjänä oli luonnollisesti kaksi vaihtoehtoa, hyväksyä suunnitelma tai palauttaa se. Palautusvaihtoehdossa Vihreiden kannatuksella pyöräteiden vastustajat olisivat saaneet toivomallaan tavalla taas viivästettyä yhtä hanketta. On mahdollista, että uusi suunnitelma olisi sisältänyt parempilaatuisen pyöräväylän, mutta pysäköintipaikkojen poistumisen myötä suunnitelmalta olisi luultavasti hävinnyt tarvittava poliittinen tuki.

Nyt hyväksytyssä suunnitelmassa poistuvien pysäköintipaikkojen tilalle rakennetaan uusia Ursininkatu-Koulukatu-väliseen liikekortteliin, ja alueen viihtyvyyttä parannetaan istutuksin. Suunnitelma oli siis hyväksyttävissä yksimielisesti.

Autopuolueelle ja toriparkin kannattajille Humalistonkatu oli viimeinen linnake, jolle pyörätietä ei saanut rakentaa. Aivan viime vaiheissa vielä vuoden 2015 keväällä katusuunnitelma palautui johtokunnasta uuteen suunnitteluun Kokoomuksen ja demareiden vanhan kaartin toimesta. He vaativat suunnittelemaan yhteyden Käsityöläiskadulle. Suunnitelma tehtiinkin nopeasti, eikä tavoiteltu viivästys muodostunut kovin pitkäksi. Lokakuussa 2017 pääsimme ajamaan kokonaisverkoston keskeistä osuutta.

Olen todella luottavainen, että Humalistonkatu ja Puutarhakatu saavat jatkoa ja keskustan pyöräilyverkosto alkaa rakentua uudessa pyöräilymyönteisemmässä ilmapiirissä. Verkostossa tulee jatkossakin olemaan laatutasoltaan erilaisia väyliä, aivan kuten muussakin ajoneuvoliikenteen verkossa on. Lausunnoilla olevassa Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa (luonnos 25.10.2017) ratkaistaan, missä ovat nopeat erilliset väylät ja missä tärkeintä on turvata keskeytymätön verkosto.

Riitta Koskimies
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsen
riitta.koskimies@turku.fi