Tuhansia kirjailijoita, taiteilijoita ja toimittajia uhataan ja vainotaan maailmassa heidän työnsä vuoksi. Sananvapaus on osa vapaata yhteiskuntaa ja taiteella on siinä olennainen merkitys. Turku on Suomen vanhimpana kaupunkina ollut monessa historian taitteessa kulttuurin ja yhteiskunnallisen muutoksen alkulähde. Arvostamme ajatuksia, taidetta ja ideoita. Arvostamme myös ihmisoikeuksia. Puolustamme esimerkiksi uudessa ystävyyskaupunkisopimuksessa Ukrainan Harkovaa selviämään sodasta ja jälleenrakentamaan kaupunkia.

Esitämme aloitteessa, että Turku liittyy osaksi maailmanlaajuista ICORN International Cities of Refuge Network -kaupunkien verkostoa.

ICORN on kaupunkien verkosto. Siihen kuuluvat Cities of Refuge -kaupungit tarjoavat vaarassa oleville kirjailijoille, taiteilijoille ja toimittajille turvallisen tilan, solidaarisuutta, turvapaikkaa, tukea ja kulttuurialan verkoston sekä mahdollisuuden elää ja jatkaa heidän työtään.

ICORN-kaupungiksi sitoutuminen on sekä konkreettista että symbolista. Yli 70 kaupunkia ovat sitoutuneet ICORN-peruskirjaan ja he ovat tarjonneet vieraanvaraisuutta yli 200:lle riskissä elävälle kirjailijalle, taiteilijalle ja journalistille. ICORN-kaupungit ovat osa maailmanlaajuista solidaarisuuden, luovuuden ja vuorovaikutuksen verkostoa. Verkoston kaupungit kokoontuvat lisäksi vuosittain arvioimaan ja tarkastelemaan sananvapautta ja ihmisoikeuksia. Konkreettisesti ICORN-peruskirjaan ja turvapaikkakaupungiksi sitoutuminen tarkoittaa työnsä vuoksi vainotun kirjailijan, taiteilijan tai toimittajan:
– Vastaanottoa kaupunkiin
– Oikeudellisen aseman helpottamista ja tukemista
– Tukea ja pitkäaikaisen tai väliaikaisen residenssin
– Stipendin/apurahan tarjoamista oleskelua varten
– Tukea paikalliseen kulttuuriyhteisöön integroitumiseen

ICORN-kaupunkeja yhdistää halu edistää sananvapautta ja suojella kirjailijoita, taiteilijoita ja toimittajia, jotka kohtaavat kotimaassaan poliittista vainoa. Me allekirjoittaneet näemme Turun kaupunkina, jonka toimintaan ja strategiaan kuuluvat olennaisesti nämä arvot. Haluamme vahvistaa Turun kansainvälistä asemaa sekä suojella kulttuurin ja sananvapauden ammattilaisia, joita vainotaan työnsä vuoksi.

Kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen jätti aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023