Kaupunginvaltuustoaloite: Turun kaupunki tukemaan akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

Turun kaupungin tulisi osaltaan tukea akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä löytämään sopivia yrityksiä, joille tehdä lopputyönsä. Tämä tukeminen lisää yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää paikallistalouden kehittymistä. Lisäksi kaupunki voi tarjota rahallista tukea yrityksille, jotta ne voivat maksaa lopputöiden tekijöille palkkaa lopputyön tekemisen ajalta.

Hyötyjä:

Yritysten ja opiskelijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen johtaa yritysten kasvuun ja uusien työpaikkojen syntymiseen, mikä lisää verotulojen kertymää.

Valmistuvien opiskelijoiden kiinnittäminen paikalliseen yrityssektoriin vähentää aivovientiä.

Opiskelijoiden palkatun työn tekeminen lopputöissä edistää heidän taloudellista tilannettaan ja johtaa verotulojen kasvuun.

Yritysten on helpompi rekrytoida uusia tekijöitä ja tämä tukee yritysten kasvua ja verotulojen kertymistä.

Opinnäytetyön ajanjakso on myös mitä erinomaisin koeaika sekä yritykselle että työntekijälle, ja tämä voi johtaa pitkien työsuhteiden syntymiseen aivan uudella tavalla.

Lisäksi kaupunki voi tarjota neuvontaa ja tukea opiskelijoille yrityksen löytämisessä sekä yrityksille opiskelijan rekrytoinnissa.

Tämä aloite on tärkeä, sillä se lisää yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää paikallisen talouden kehittymistä. Se myös auttaa opiskelijoita löytämään sopivia yrityksiä lopputöidensä tekemiseen ja tukee yrityksiä rekrytoinnissa. Aloitteen toimeen ryhdyttäessä myös tuetaan korkeakoulutettujen sitoutumista Varsinais-Suomeen.

Kaupunginvaltuutetut Konsta Weber ja Matti Vähä-Heikkilä jättivät aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023