Me aloitteen allekirjoittaneet edellytämme, että Turun kaupunki alkaa huomioimaan työmaaohitusten valvonnassa ja ohjauksessa polkupyöräilijät, jalankulkijat ja muun kevyen liikenteen tietyömaaohituksissa paremmin kuin nykyään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi polkujen tai jalkakäytävien rakentamisen edellyttämistä tietyömaan ympärille, jotta pyöräilijät ja kävelijät voisivat ohittaa tietyömaan turvallisesti ja esteettömästi mahdollisimman vähän reitiltä poiketen. Tarvittavat varoitusmerkit tulee asettaa riittävälle etäisyydelle kiertoreiteistä, jotta ohitukseen voi varautua.

On tärkeää, että tietyömaat eivät lisää turvallisuusriskiä pyöräilijöille, jalankulkijoille ja muulle kevyelle liikenteelle. Riskiä lisää mm. tarve kiertää tietyömaa autotien kautta. Näin varmistetaan, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet liikkua turvallisesti kaupungissa.

Turku on kasvava kaupunki, jossa liikennemäärät kasvavat jatkuvasti. Polkupyöräily ja jalankulku tukevat Turun hiilineutraaliustavoitetta ja liikkumistapamuutos kestävämpiin kulkumuotoihin ei ole Turussa edennyt toivotulla tavalla.

Tietyömaaohitukset ovat usein merkittäviä esteitä ja vaaranpaikkoja pyöräilijöille ja jalankulkijoille ja muulle kevyelle liikenteelle, joten on tärkeää, että niiden suunnittelussa huomioidaan nämä liikkumismuodot entistä paremmin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että:

1) Turun kaupunki alkaa huomioimaan työmaaohitusten valvonnassa ja ohjauksessa ensisijaisesti polkupyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen sujuvat ja esteettömät ohitusmahdollisuudet.

Kaupunginvaltuutettu Konsta Weber jätti aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023