Kaupungin keskustaa suuresti viime vuosina mullistanutta toriparkkia perusteltiin mm. sillä, että pysäköintilaitoksen tekemisellä voidaan vähentää kadunvarsipysäköintiä Turun kantakaupungin alueella. Nyt parkkilaitos on käytössä ja tuonut paljon lisää pysäköintimahdollisuuksia aivan kaupungin ytimeen.

Edelleen kuitenkin pidetään yllä ajatusta siitä, että nimenomaan maanpäällinen pysäköinti lisäisi kaupungin elinvoimaa, ja kehitetään kaupunkia autoilu edellä. Tämä on ristiriidassa kaupungin omien päätösten kanssa: Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus on jo 2019 linjannut, että kaupungin liikenteen kehittämisessä painopisteet ovat kävelyssä ja pyöräilyssä, seudullisessa joukkoliikenteessä ja uusien ympäristö- ja ilmastoystävällisten teknologioiden käytön laajentumisen tukemisessa. Myös pormestariohjelmassa on sovittu, että keskustan saavutettavuutta kehitetään kaikille kulkumuodoille. Toriparkki on eittämättä lisännyt saavutettavuutta autoilla merkittävästi.

Pysäköinnin vyöhykeuudistus etenee ja keskustan taksojen nostaminen oli askel oikeaan suuntaan. Hintojen korotus kuitenkin herätti vastustusta, sillä turkulaisille ei ole viestitty avoimesti siitä, mihin suuntaan pysäköintiä ja liikkumista ollaan kehittämässä.

Nyt on aika viedä keskustan kehittäminen loppuun saakka ja tehdä se avoimesti valtuutettujen ja turkulaisten kanssa. Keskustan katu- ja pysäköintitila on yhteistä omaisuutta arvokkaimmalla mahdollisella paikalla, ja sen käytöstä on päätettävä avoimesti ja selkeästi.

Turulla on oltava selkeä suunnitelma siitä, millä aikataululla kadunvarsipysäköinnin varaamaa arvokasta katutilaa vapautetaan katujen oikeaan tarkoitukseen: liikenteelle, ihmisten liikkumiselle. Mikä osuus vapautuvasta katutilasta varataan autokaistoille, mikä osa käytetään joukkoliikenteelle, mikä osoitetaan uusille pyöräkaistoille ja mikä taas paremmalle kävelykeskustalle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Turun keskusta-alueen liikenteen kehittämisen suunnitelmat tuodaan tietoon valtuustolle ja turkulaisille esimerkiksi valtuuston seminaarissa. Suunnitelmista tulisi käydä ilmi tavoitteet kadunvarsipaikkojen määrän kehityksestä, vapautuvan katutilan käytön kohteesta sekä toteutusaikataulusta.

Kaupunginvaltuutetut Riina Lumme ja Matti Vähä-Heikkilä jättivät aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023