Vuonna 2022 tapahtui paljon Turun kunnallispolitiikassakin. Moni tavoitteemme eteni ja luottamushenkilömme tekivät sinnikkäästi töitä niidenkin eteen joille ei tarpeeksi tukea muilta puolueilta saatu. Ennen kuin jatkamme tämän vuoden koitoksiin, kokosimme yhteen päätöksiä viime vuodelta. Tässä siis Turun politiikan kohokohtia 2022 valtuustoryhmämme jäsenten kertomana:

Apulaispormestari Elina Rantanen kertoo, että kaupunginhallituksen päätöksistä on syksyltä jäänyt mieleen se, miten saimme vaikutettua Kupittaan siirtolapuutarhan säilymiseen nähtäville asetetussa yleiskaavassa yksimielisesti siirtolapuutarhana.

Turku päätti myös solmia ystävyyskaupunkisuhteen Harkovan kanssa jälleenrakentamisessa auttamiseksi. Aninkaisten tontinluovutuskilpailussa saatiin säilytettyä vanha konserttitalo ja suojellut Aninkaisten koulurakennukset, alueen kehittämisessä päästiin näin hyvin eteenpäin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta taas on syksyn päätöksillään mm. sopimusten jatkoista ja päättyvien sopimusten uusista kilpailutuksista edesauttanut sote-palvelujen sujuvaa siirtymistä hyvinvointialueelle.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Jussi Fredriksson kertoo, että vihreiden vahvasti tukeman Taiteen talon toiminta on lähtenyt ripeästi käyntiin. Taidekentän kanssa tiiviissä yhteistyössä ideoitu Taiteen talo edustaa näkemyksellistä kaupunkikehitystä, jossa taiteilijat sijoittuvat poikkeuksellisesti kaupungin keskustan alueelle; kyseessä on kansainvälisestikin kiinnostava ratkaisu. Myös yleisö on löytänyt ilahduttavan hyvin Taiteen talon jo ensimmäisenä toimintavuonna, joten hankkeelle on selkeästi ollut tarvetta sekä taiteen ammattilaisten että kulttuurin ystävien keskuudessa. Myös Musiikkitalon edistämiseksi ollaan saatu tärkeitä päätöksiä aikaiseksi, joten kulttuuri-investointien osalta näyttää nyt varsin hyvältä. Lisäksi kaupunki valitsi valtuustokauden yhdeksi kärkihankkeeksi kulttuurin, joten 2020-luvun Turku on vahvasti profiloitumassa moderniksi kulttuurikaupungiksi.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Laura Rantanen pitää todella tärkeänä sitä, että vuonna 2022 saatiin lisättyä resursseja etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Liikkuva nuorisotyö tarkoittaa sananmukaisesti nuorisopalveluja sinne, missä nuoret ovat.
Nuorisotilojen osalta tehtiin hyvä päätös säilyttää Vimman toiminta nykyisissä tiloissaan.

Rakennuslautakunnassa toimii puheenjohtajana vihreiden Riina Lumme ja jäsenenä Liisa Laukkanen. Tähän mennessä lautakunta on keskustellut paljon rakennussuojelusta ja onnistunut säästämään Kaerlan Kirveen tilan 1700-luvulta olevan päärakennuksen purkutuomiolta. Lisäksi Multavierunkadulla sijaitsevan Ukkokodin ikkunat korvataan suojelumerkinnän mukaisesti puisilla karmeilla. Puolustimme kokouksessa suojelumerkinnän noudattamista muun lautakunnan kantaa vastaan, ja lopulta hakijakin päätyi samaan lopputulokseen ELY-keskuksen vietyä asian oikeuteen. Viimeksi lautakunta päätti myös olla poikkeamatta suojelumääräyksistä Rettigin kokonaisuuteen kuuluvassa kiinteistössä.

Sofia Engblom toimii 18 kunnan yhteisen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan puheenjohtajana. Tänä vuonna tehtiin merkittäviä muutoksia jätetaksan rakenteeseen. Sofia teki sauvolaisen vihreän lautakunnan jäsenen kanssa muutosesityksen taksaan, jolla haluttiin varmistaa, että paremmalla lajittelemisella voi säästää jätehuollon kuluissa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa Mikaela Sundqvist oli viemässä pitkäaikaisen tavoitteemme eli Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustamista merkittävän askeleen eteenpäin.

Monikulttuurisuusneuvoston jäsen Theresia Bilola kertoo että kaupungin päätöksenteosta on viime syksyltä jäänyt mieleen päivitetyn ilmastosuunnitelman ja kotoutumisohjelman hyväksyminen. Ilmastosuunnitelma edellyttää konkreettisia, vuosittaisia ​​toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja liikenteen muutoksen toteuttamiseksi. Hän näkee tämän hyvänä askeleena vastata kestävän liikkumisen haasteisiin, joita Turussa on erityisesti ollut ilmastotoimien toteuttamisessa. Hän näkee suunnitelmassa myös mahdollisuuden arvioida maahanmuuttajien eri kulkutapoja ja kannustaa käyttämään kestäviä liikkumismuotoja. Kotouttamisohjelmalla edistetään hyvinvointia esimerkiksi antamalla maahanmuuttajille ääni asuinympäristössään ja yhteiskunnassa. Tämä tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja edellytykset onnistuneeseen kotoutumiseen.