Vihreä kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Konsta Weber jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2019 aloitteen Turun liittymisestä valtakunnalliseen Kaikukortti-kokeiluun.

Lue aloitteen teksti tästä:

 

Kulttuuri kuuluu kaikille – valtuustoaloite valtakunnalliseen Kaikukortti-kokeiluun liittymisestä

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen on kehitetty valtakunnallinen Kaikukortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kulttuuripalveluihin. Kaikukortti-kokeilua koordinoi Kulttuuria kaikille –palvelu ja kortin kehittämistä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Korkeakulttuuri ja kaupungin omien taidelaitosten tarjonta on usein hinnan takia pienituloisten tavoittamattomissa. Kulttuurin hyvää tekevä vaikutus on kuitenkin kiistaton. Urheilupalvelujen pariin pienituloiset jo pääsevät suoremmin Kimmoke-rannekkeen tiimoilta, kulttuuripalveluja on myös jo Kimmoke-rannekkeen piirissä. Kimmoke-rannekkeen kustannus voi kuitenkin rajata sen käyttöä, Kaiku-kortti on kokeilussa maksuton.

Kaikukortin voisi liittää osaksi Kimmoke-ranneketta tai kehittää sitä sen rinnalla. Kaikukortti tukee sosiaalista kuntoutusta ja osallisuutta sekä edistää tiukassa rahatilanteessa olevien henkilöiden elämänlaatua.

Kaikukortti nostaa esiin paikallista ja valtakunnallista kulttuuritarjontaa ja korostaa kulttuuria osana hyvää elämää. Kaikukortti luo uudenlaisia kumppanuuksia ja rakenteita kulttuuri- ja sotealan välille.

Kulttuuritoimijoille Kaikukortti on keino tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen kynnyksiä.

Kaikukortin voivat saada henkilöt, jotka käyttävät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa, ja ovat niin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja. Kaikukortin saaminen ei edellytä tietyn tulorajan alittamista, olennaista on asiakkaan kokemus siitä, että oma taloudellinen tilanne on este kulttuuripalvelujen käyttämiselle.

Kaikukortti on tällä hetkellä käytössä mm. Espoossa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja Oulussa. Esimerkiksi Lappeenrannassa Kaikukortin kulttuurikohteita ovat museot, kaupunginorkesteri, musiikkiopisto, kansalaisopisto sekä kesäteatterit. Kaikukortin jakajia puolestaan ovat mm. työvoiman palvelukeskus, vanhussosiaalityö, vammaispalvelut ja kuntouttava päivätoiminta.

Ehdotamme, että Turun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin liittyäkseen Kaikukortti-kokeiluun ja selvittääkseen muiden kaupunkien kokemuksia Kaiku-kortista ja kehittääkseen Kimmoke-ranneketta tulosten perusteella.

Ensimmäinen allekirjoittaja, Konsta Weber, Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja