Vihreä kaupunginvaltuutettu Laura Rantanen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 25.02.2019 valtuustoaloitteita, joista ensimmäinen koski turkulaisten varhaiskasvatuspaikkojen valvontaa ja toinen turkulaisille kulttuurilaitoksille nimettäviä kummiluokkia. Jälkimmäisen aloitteen Rantanen jätti yhdessä vihreän kaupunginvaltuutetun Riina Lumpeen kanssa.

Kaikilla lapsilla ei ole sitä mahdollisuutta, että omat vanhemmat veisivät lapsia kulttuurin pariin, kuten museoihin, teatteriin ja konsertteihin, ja koulujen osallistuminen kaupungin kulttuuripalvelujen käyttöön on kiinni yksittäisten opettajien aktiivisuudesta.

Rantanen ja Lumme haluavat edistää Turussa mallia, jossa mahdollisuus päästä osalliseksi Turun kulttuuripalveluista olisi tasa-arvoisesti kaikilla lapsilla, ei vain niillä, joiden vanhemmat tai opettaja ovat asiassa aktiivisia. Kulttuuri kuuluu kaikille ja tekee hyvää.

Lue aloitteiden tekstit tästä:

 

Valtuustoaloite 25.2.2019

Esitämme, että Turussa toimivien varhaiskasvatuslaitosten (julkiset ja yksityiset) valvontaa tehostetaan tekemällä aikaisempaa enemmän ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, jotta Turussa ei voi toistua Helsingin kaltainen tilanne ja että lapset saavat varmasti hoitopaikasta riippumatta olla ammattitaitoisessa hoidossa ja opetuksessa asianmukaisissa ja turvallisissa tiloissa.

Laura Rantanen (vihr.)

Valtuustoaloite 25.2.2019

Esitämme, että Turun kaupungin kulttuurilaitokset (kuten Turun Kaupunginteatteri, konserttitalo, museot jne.) ottavat jatkossa vuorovuosin kummiluokat turkulaisista kouluista niin, että jokainen ikäluokka pääsee tekemään yhteistyötä turkulaisten kulttuurin tarjoajien kanssa. Helsingissäkin käytössä oleva malli lisää koulujen ja kaupungin tarjoamien kulttuuripalvelujen välistä yhteistyötä.

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus tutustua kulttuuripalveluihin helposti ja ohjatusti, jotta oma harrastus löytyy helpommin. Tällä hetkellä kuitenkin koulupäivän sisällä tapahtuva kulttuurin harrastaminen riippuu pitkälti opettajien omasta aktiivisuudesta. Vuosiluokan oma kulttuurikummi olisi hyvä tapa oppia kulttuurista ja soveltaa koulussa opittua käytäntöön.

Laura Rantanen (vihr.) ja Riina Lumme (vihr.)​