Turun vihreä valtuustoryhmä esittää puolueiden välisissä talousarvioneuvotteluissa lisää rahaa turkulaisten terveyspalveluihin, vapaan kulttuurikentän vahvistamiseen, 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkamiseen ja ilmastonmuutoksen suitsimiseen.

– Kaupungin taloustilanne on edelleen haastava, emmekä halua jättää kohtuutonta velkaa tuleville sukupolville. Ensi vuoden tavoitteissa olemme keskittyneet siksi erityisesti panostuksiin, jotka auttavat pienituloisia, torjuvat köyhyyttä ja tukevat heikoimmassa asemassa olevia turkulaisia. Tänä vuonna neuvottelutavoitteemme kietoutuvat vahvasti sosiaalisen vastuun ympärille, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Ympäristö- ja kaavoituskysymyksissä Vihreät haluaa lisätä asukasosallisuutta, kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia sekä kestävää energiantuotantoa. Vihreät esittävät kaavoituksen vuorovaikutusta suunnittelevan henkilön palkkaamista, Turun ja Kaarinan välisen luontoalueen parantamista, vapautuksia aurinkopaneelien asentamiseen sekä Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan vauhdittamista.

– Sen lisäksi, että kannamme vastuuta turkulaisten hyvinvoinnista haluamme nostaa ympäristö- ja ilmastovastuun entistä tärkeämpään rooliin Turussa. Kasvavassa kaupungissa on otettava huomioon paitsi ilmastonäkökulma, myös perinteinen luonnonsuojelu ja aiempaa toimivampi asukkaiden kuuleminen, sanoo kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Sosiaali- ja terveyspuolella Vihreät haluavat aloittaa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn, edistää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä pitää sairaanhoitajakäynnit terveyskeskuksissa maksuttomina. Tämän lisäksi Vihreät haluaa vauhdittaa asunnottomien ensisuoja Sillankorvan korvaamista uudella palvelukeskuksella.

– Turun positiivinen kasvu ja työllisyyden paraneminen jatkuu, mutta lisääntyvä hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla. Vaikka muualla Suomessa asunnottomien määrä on laskenut, Turussa asunnottomien määrä on noussut, kertoo sosiaali- ja teveyslautakunnan varapuheenjohtaja Lassi Laine.

Vihreät haluavat jatkaa Turussa tänä syksynä aloitettua maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua 5-vuotiaille. Vihreiden tavoitteena on, että kaikki viisivuotiaat voivat osallistua varhaiskasvatukseen riippumatta perheen tuloista.

– Hallitus on tukenut kokeilussa kuntia suurista sanoista huolimatta rahallisesti nihkeästi. Haluamme siitä huolimatta jatkaa kokeilua, sillä se on vasta alussa, eikä näin lyhyen ajan perusteella voi vetää kunnollisia johtopäätöksiä suuntaan eikä toiseen. Laadukas varhaiskasvatus edistää lasten ja nuorten tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymisestä, sanoo valtuutettu Laura Rantanen.

Lisätiedot: valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen, 050 378 7791.

Yksityiskohtaisempi listaus Vihreiden valtuustoryhmän neuvottelutavoitteista:

 • Luovutaan kaupunginjohtajan esittämästä sairaanhoitajakäyntien maksullisuudesta.
 • Aloitetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.
 • Jatketaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua syyslukukaudella 2019.
 • Korotetaan kolmannen sektorin ja vapaan taidekentän kulttuuriavustuksia 300 000 eurolla.
 • Aloitetaan kynnyksettömien mielenterveyspalveluiden järjestäminen walk in -tyyppisenä ratkaisuna.
 • Selvitetään joukkoliikenteelle kohdistuvat lisäkustannukset toriparkista johtuvista muutoksista ja huolehditaan, että niitä ei kustanneta joukkoliikennepalveluista tinkimällä.
 • Aloitetaan työt Turun ja Kaarinan välisten luontoalueiden yhtenäistämiseksi. Laaditaan suunnitelmia alueen saavutettavuuden parantamisesta ja tehdään alueen luonnolle hoitosuunnitelma. Valmistellaan yhdessä Kaarinan kanssa Katariinanlaakson, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun kansalliseen kaupunkipuistoon.
 • Parannetaan sosiaalitoimen jalkautumista neuvoloihin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin varhaisen puuttumisen ja perhetyön kehittämiseksi perheiden, lasten ja nuorten ongelmissa.
 • Palkataan kaupunkiympäristötomialalle kaavoituksen vuorovaikutuksesta vastaava suunnttelija.
 • Osana ilmastotoimenpiteitä vapautetaan kaupunkilaisten aurinkopaneeleiden asennus toimenpideluvalta nykyistä isompaan rajaan asti.
 • Aikaistetaan Lauttarannan kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetun siltainvestoinnin hankesuunnitelmaa, jotta saarelta pääsisi sujuvasti keskustaan kävellen ja pyöräillen.
 • Valmistellaan Sillankorvan korvaamiseksi asunnottomille tarkoitettua monipalvelukeskusta, jossa tarjotaan kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
 • Valmistellaan pysäköintilinjausten uudistaminen ja pyritään ottamaan uudet pysäköintilinjaukset käyttöön syksystä 2019 alkaen. Selvitetään asukaspysäköinnin laajentamista ja Kupittaan alueen pysäköinnin ohjausta.