Tänään päätetään siitä, säästyykö Satavan ja Kakskerran saaristomainen, luonnonkaunis miljöö myös tuleville sukupolville.

Valtuuston käsittelyssä on saarten osayleiskaava – toistamiseen sinä aikana, jona olen toiminut valtuutettuna. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2009, jolloin valtuuston enemmistö hyväksyi saarille 15 000 asukkaan kaavan, joka onneksi kaatui oikeudessa sekä maakuntakaavan että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisena.

Kaava on parantunut huomattavasti: olemme esimerkiksi neuvottelujen myötä saaneet asukasmäärän tiputettua 3600 asukkaaseen – alle neljäsosaan siitä, mitä aiempi kaava olisi saarille sallinut. Kaava ei kuitenkaan täysin tyydytä. Se ei täytä laadullista tavoitetta saaristomaisen asuinympäristön huomioimisesta: Satavan itäosaan mahdollistettu tehokas kaavoitus tarkoittaa esikaupunkimaista rakentamista, joka on kaukana saaristomaisesta kylästä.

Lisäksi kokoomus ja demarit ovat keskustan ja perussuomalaisten tukemana tehneet kaavaan viime hetken muutoksia yksittäisten tahojen eduksi. Nämä nostavat asukasmäärää, hajauttavat sitä, lisäävät rannoille rakentamista ja mahdollistavat rantaan rakennettavien rakennusten suuremman koon – kaikki asioita, jotka vaikuttavat saarten maisemaan merkittävästi. Muutokset sotivat myös Turun ilmastotavoitteita ja Itämeren suojeluun liittyviä sitoumuksia vastaan, sillä ne eivät huomioi kestävää liikkumista tai rantarakentamisesta aiheutuvia haittoja.

Räikein muutos oli poistaa kaavasta linnunhernetikkukoin, erityisesti suojeltavan perhoslajin kannalta tärkeä merkintä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä alueesta. Perhosen elinympäristöä ei saa muuttaa, eikä esiintymistä alueella saa vaarantaa. Tästä huolimatta meiltä löytyy päättäjiä, jotka laittoivat yksittäisen maanomistajan toiveet uhanalaisen lajin suojelun edelle. Todella surullista!

Mahdollisuus nähdä ja kokea meri ja saaristo on tutkitusti asia, jota asukkaiden mielestä Turussa tulisi parantaa. Mikä olisikaan parempi hetki toteuttaa asukkaiden toiveita, kuin Satava-Kakskerran osayleiskaava! Kuten Ruissalossa, tulisi myös Satavan ja Kakskerran kehittämisessä vahvemmin huomioida saarten arvo kaupunkilaisten ja matkailijoiden virkistyskohteena; saaristomaisena kaupunginosana, josta myös tulevaisuudessa löytyy viljeltyjä peltoja, yhtenäisiä metsäalueita, tilaa luonnolle sekä luonnossa samoilulle. Paikkana, jossa jokaisella turkulaisella olisi bussimatkan päässä keskustasta mahdollisuus nauttia saaristoelämästä ja pääsystä meren rantaan.

Haluan, että kuuntelemme asukkaita ja teemme saarille kaavan, joka säilyttää niiden vetovoiman ytimen: kylämäisyyden, luonnonläheisyyden ja merellisyyden!

 

Mikaela Sundqvist
vihreä kaupunginvaltuutettu