Turun kaupunginvaltuusto kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa ma 14.12.2020 klo 18 alkaen. Kokouksen yhteydessä järjestetään kyselytunti, johon valtuustoryhmät ovat saaneet esittää kysymyksiä etukäteen. Kyselytunnin aikana kaupungin virkamiehet vastaavat niihin.

Valtuuston kokousta ja kyselytuntia voi seurata verkkolähetyksenä kaupungin nettisivulta ja osallistua keskusteluun Twitterissä tägillä #turkuvaltuusto.

Vihreän valtuustoryhmän kysymykset kyselytunnille

 

1) NUORTEN HYVINVOINTI KORONAN AIKANA

Useat nuorten parissa toimivat julkiset ja järjestöpuolen toimijat ovat ilmaisseet huolensa nuorten hyvinvoinnista koronan aikana. Asia huolestuttaa myös meitä päättäjiä. Esimerkiksi nuorisolautakunnassa on saatu kuulla viestiä, että levottomuus ja häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt myös Turun nuorisotaloilla. Jo normaalioloissa kolmasosa nuorista kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden oireilusta ja useampi kuin joka kymmenes on saanut psykiatrisen diagnoosin. Kuten tiedetään, pahoinvointi ei jakaudu tasaisesti, vaan se keskittyy erityisesti heille, joilla on jo valmiiksi huonompi asema. Siksi haluaisin kysyä, millä tavoin Turun kaupunki vastaa nuorten laajentuneeseen ja syventyneeseen huono-osaisuuteen? Millä tavoin turvataan, että nuorisotyöntekijöillä (ohjaamot, etsivä nuorisotyö) ja mielenterveyspalveluilla on riittävät resurssit ja ne ovat saavutettavissa jokaiselle nuorelle?

2) KORONAN VAIKUTUKSET MIELENTERVEYDEN PALVELUIDEN KYSYNTÄÄN

“Pandemian jälkeen uhkaa mielen­terveys­kriisi,” uutisoi eräs lehti lokakuun lopussa. Miten koronavuosi on vaikuttanut mielenterveyspalveluiden kysyntään Turussa ja Turun seudulla? Miten olemme pystyneet palveluissa vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen ja miten saamme avun riittämään pitkällä tähtäimellä?

3) ALOITEJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN

Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä puhuttiin aiemmin siitä, että valtuustoaloitteiden käsittelyjärjestystä muutetaan. Tällä hetkellä valtuustoaloitteet eivät palvele tarkoitustaan, sillä ne eivät herätä keskustelua valtuuston sisällä ja johtavat harvemmin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka eivät olisi jo nousemassa muusta valmistelusta. Samalla kuitenkin vastausten valmistelu vie tarpeettomasti viranhaltijavalmistelun resursseja. Onko järjestelmän kehittäminen etenemässä ja jos, niin milloin siitä tuodaan tietoa valtuustolle?

4) KORONAN VAIKUTUKSET ASUNNOTTOMIEN TILANTEESEEN

Koronatilanne on Turussa pahenemaan päin. Vaikka koronatoimista on ehtinyt kertyä kaupungille kokemusta, on ensi kerran mahdollista, että joudumme poikkeustoimiin talviaikana. Turussa oli vuonna 2019 toiseksi eniten asunnottomia kaupungin väkilukuun suhteutettua, minkä vuoksi Turku on alkanut laatia suunnitelmaa ja toimenpiteitä asunnottomuuden vähentämiseksi. Toimenpiteiden vaikutukset nähdään pidemmällä aikavälillä, mutta tilanne on asunnottomien osalta akuutti juuri nyt. Joulukuun alussa jouduttiin sulkemaan kirjastot, jotka ovat tärkeitä oleskelupaikkoja ihmisille, joilla ei ole kotia. Sirkkalan päiväkeskuksen käyttöä on rajattu lokakuussa alle 10 henkeen kerralla ja ruokailuun voi käyttää 20 minuuttia aikaa. Turussa on hätämajoitusta päihdeongelmaisille ja paperitomille, mutta ei yliestä hätämajoitusta muille asunnottomille. Mihin toimenpiteisiin ryhdytään sen varmistamiseksi, että kaikissa mahdollisissa koronatilanteissa asunnottomille on Turussa talvikuukausina ympärivuorokautisesti suojaa, peseytymismahdollisuudet, ravintoa ja sosiaalityön tukea? 

5) LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN

Turku on päättänyt kuulla lapsia ja nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa. Miten lasten ja nuorten kuulemisen vaikuttavuutta mitataan eri toimialoilla? Ovatko lapset ja nuoret olleet itse mukana osallistumismenetelmien kehittämisessä?

6) ETÄNEUVOLAKÄYNNIT

Turku on korvannut tänä vuonna osan neuvolakäynneistä etätapaamisilla kasvokkaisten tapaamisten sijasta. Neuvolatapaamiset ovat tärkeitä paikkoja tunnistaa perheiden mahdollista tuen tarvetta. Miten tämän onnistuminen on saatu varmistettua etätapaamisissa?

7) MUSIIKKITALO

Mitkä ovat musiikkitalon aikataulun viivästymisen ja konserttitalon käyttökiellon seuraukset orkesterin näkökulmasta? Selvitysten mukaan Turusta löytyy vaihtoehtoisia esiintymispaikkoja, mutta harjoitustilan puutteen takia orkesterin arki käytännössä pysähtyy ilman väistötiloja. Onko sinfoniaorkesterille löydetty viimeisimpien selvitysten jälkeen sopivia väistötiloja? 

Mahdollisia lisäkysymyksiä:
Voidaanko Linnanniemeen rakentamisen aikataulua nopeuttaa useilla vuosilla?
Miten realistisia ovat huolet siitä, että Itsenäisyydenaukion valitus- ja oikeusprosessit siirtävät rakentamisen aikataulua vuosilla eteepäin?
Mikä on Aninkaistenmäen korttelin myynnin tilanne?

8) TERVEYDENHUOLLON PUHELINJONOT

Turun terveysasemat ovat ottaneet käyttöön yhteisen ajanvarausnumeron. Koronan myötä terveyspalvelut ovat entisestään ruuhkautuneet. Terveyspalveluiden ajanvarauksen tilanne on käynyt sietämättömäksi. Ihmiset eivät pääse hakeutumaan hoitoon, ellei asia ja potilas ole sen laatuinen, että siihen voi saada apua sähköisellä ajanvarauksella. Moni tarvitsee kuitenkin henkilökohtaisen ajanvarauspalvelun ajan saadakseen. Tämä onnistuu monen kaupunkilaisen kertoman mukaan vain kävelemällä terveysasemalle hoitamaan asiansa paikan päällä, mikä jo itsessään lisää riskiä korona-aikana. Puhelinpalveluun ei pääse jonottamaan, ja jos pääsee valitsemaan takaisinsoiton, sitä ei useinkaan tule. Hoitotakuun toteutuminen jää lähtökuoppaansa, jos potilas ei pääse edes aloittamaan ajanvarausta vaivaansa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tietääkseni ongelmasta tietoinen ja käynyt siitä keskustelua, vaikka asiaa ei pöytäkirjoista pykälänä löydykään, mutta parannusta erittäin hankalaan ja vaaralliseenkin tilanteeseen ei ole saatu aikaan.

Kaupunkilaisilla täytyy olla mahdollisuus päästä julkisen terveydenhuollon palveluihin Tämä edellyttää toimivaa ajanvarausta. Mitä toimenpiteitä Turun kaupunki aikoo tehdä tämän vakavan ongelman pikaiseksi poistamiseksi?