Tänä aikana tarvitaan ääntä, joka puolustaa koulutusta ja ympäristöä, pitää huolta jokaisen ihmisarvosta sekä auttaa heikompiosaisia.

Sipilän hallitus on valinnut linjan, jossa se ottaa niiltä, joilla on jo vähän, ja antaa niille, joilla on jo paljon. Hallitus leikkaa lastemme kouluilta ja päivähoidosta sekä pienituloisilta. Vihreät tarjoaa vaihtoehdon tälle kovalle politiikalle: kunnissa me voimme valita toisin. Paras tapa ratkoa isoja asioita on aloittaa lähellä ihmisiä. Me voimme yhdessä rakentaa Turusta paremman paikan meille kaikille.

Me haluamme panostaa lastemme koulutukseen. Vihreät haluaa turvata pienet ryhmäkoot kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä puolustaa jokaisen lapsen täyttä päivähoito-oikeutta. Me haluamme turvata jokaiselle nuorelle koulutuspaikan amiksessa tai lukiossa peruskoulun jälkeen. Näin me voimme pitää nuorten tulevaisuudesta ja tasa-arvoisen koulutuksen lupauksesta kiinni. Siihen Turulla on oltava varaa, koska nuorten syrjäytymisen hinta olisi kova.

Me haluamme rakentaa tulevaisuuteen katsovaa ja viihtyisää kuntaa kaikille ihmisille. Kivat kunnat menestyvät. Me haluamme laajentaa kävelykeskustaa, rakentaa pikaraitiotien ja parantaa joukkoliikennettä sekä panostaa uusiutuvaan energiaan ja puhtaaseen lähiruokaan. Me haluamme vaalia rakkaita lähimetsiämme ja suojella Saaristo­merta. Me haluamme panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tukevat apua tarvitsevia ja pitävät yllä terveyttä. Turku on myös rikas kulttuurin ja liikunnan ­kaupunki, jossa kaupungin on tuettava vapaata kulttuurin kenttää ja ihmisten harrastus­mahdollisuuksia.

Vihreät haluaa luoda suomalaisille tulevaisuudenuskoa. Palaan puoluejohtajana neljän vuoden tauon jälkeen rakkaan kotikaupunkini kunnallispolitiikkaan, koska uskon, että Turussa me voimme näyttää suuntaa kohti kestävää ja inhimillistä tulevaisuutta. Yhdessä me voimme rakentaa Turusta paremman kaikille.

 

Ville Niinistö, Vihreiden puheenjohtaja