Vihreä valtuustoryhmä kannattaa taide- ja kulttuuritoimijoiden tilaongelman ratkaisemista ja Taiteen talo -hankkeen edistämistä mahdollisimman nopeasti. Epävarmuus toimitilojen suhteen yhdistettynä koronapandemiasta johtuvaan töiden menetykseen ja riittämättömään tukeen on aiheuttanut Turun taidekentälle suurta vahinkoa.

Turun taide- ja kulttuurikentän tilahaasteet olivat tiedossa jo paljon ennen koronaa. Kaupunki ei ole mielestämme etsinyt riittävän aktiivisesti kestävää tilaratkaisua, minkä seurauksena taiteen tiloja on toistuvasti menetetty eri kiinteistökehityshankkeiden mukana. Eräs ratkaisu olisi niin kutsuttu Taiteen talo, jota on kaavailtu Rettigin tupakkatehtaaseen.

– Hanke tukisi tavoitetta vanhankaupungin elävyydestä ja tarjoaisi uuden elämän arvokkaalle, vanhalle rakennukselle. Taiteen ja kulttuurin tuominen yhden katon alle vahvistaa usean  toimijan tilannetta, ja Taiteen talosta muodostuu kaupungille merkittävä uusi vetovoimatekijä. Kaupungin tulisi edetä asiassa mahdollisimman pian, mikäli kiinteistön omistajan kanssa löydetään yhteinen sävel, linjaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kärsinyt koronarajoituksista jo yli vuoden, eivätkä valtion tarjoamat tuet ole kohdistuneet kaikille työnsä menettäneille tasapuolisesti. Tilanne osoittaa selvästi tarpeen myös sosiaaliturvajärjestelmän korjauksille.

– Kaupungin tulisi osoittaa tukea erityisesti esittävän taiteen freelancereille avuksi vaikean ajan yli. Erityisesti näin Euroopan kulttuuripääkaupunkistatuksen 10-vuotisjuhlavuonna Turun pitää varmistaa, että kulttuuritarjonta säilyy pandemian jälkeenkin, lisää valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Riina Lumme

Turun vahvuus on sen historiallinen arvo ja laaja kulttuurikenttä. Kulttuuri paitsi työllistää monia, on myös tärkeä vetovoimatekijä ja luo alueen ihmisille hyvinvointia. Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on positiivinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen hyvinvointivaikutusten merkitys on korostunut entisestään poikkeusaikoina.

– Taide ja taiteellinen toiminta vähentävät tutkitusti syrjäytymistä ja lievittävät yksinäisyyttä, lisäävät osallisuuden kokemuksia ja rohkaisevat erityisesti nuoria osallistumaan yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. On olemassa vahvaa näyttöä myös taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin, sanoo valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja Laura Rantanen.

 

Lue lisää:
Onnistumiset 2017-2021
Kuntavaaliohjelma 2021