Turun kaupunginvaltuusto kokoontuu ma 19.04.2021 klo 18 alkaen. Kokouksen yhteydessä järjestetään kyselytunti, johon valtuustoryhmät ovat saaneet esittää kysymyksiä etukäteen. Kyselytunnin aikana kaupungin virkamiehet vastaavat niihin.

Valtuuston kokousta ja kyselytuntia voi seurata verkkolähetyksenä kaupungin nettisivulta ja osallistua keskusteluun Twitterissä tägillä #turkuvaltuusto.

Vihreän valtuustoryhmän kysymykset kyselytunnille

1. KULTTUURI / Mikaela Sundqvist

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kärsinyt koronarajoituksista jo yli vuoden, eivätkä valtion tarjoamat tuet ole kohdistuneet kaikille työnsä menettäneille tasapuolisesti. Pandemiasta aiheutunut kulttuurin tekijöiden töiden menetys ja riittämätön tuki on aiheuttanut Turun taidekentälle suurta vahinkoa. Erityisesti näin Euroopan kulttuuripääkaupunkistatuksen 10-vuotisjuhlavuonna Turun pitää varmistaa, että kulttuuritarjonta säilyy pandemian jälkeenkin. Onko valmistelussa koronatukea esittävän taiteen freelancereille?

2. KULTTUURI / Saara Ilvessalo

Turun taide- ja kulttuurikentän tilahaasteet ovat olleet akuutteja jo useamman vuoden, ja tiloja on toistuvasti menetetty eri kiinteistökehityshankkeiden mukana.  Nyt ratkaisuksi on ehdotettu Taiteen talo -hanketta, jota on kaavailtu Rettigin tupakkatehtaaseen Turun vanhaankaupunkiin. Taiteen ja kulttuurin tuominen yhden katon alle vahvistaisi toimijoiden tilannetta, ja Taiteen talosta saisimme kaupungille myös merkittävän uuden vetovoimatekijän. Missä muodossa ja milloin taiteilijoiden tilaratkaisu tulee päätöksentekoon?

3. MIELENTERVEYS / Laura Rantanen

Nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetteiden määrä on noussut viime syksyn aikana 55 prosenttia ja nuorten itsetuhoisuus on lisääntynyt. Osastopaikkoja poliklinikalla on ollut vain kymmenen, mikä ei ole ollut lainkaan riittävästi. Turun sanomat uutisoi keskiviikkona 24.3. Turun nuorisopsykiatrian kriisistä. Mitä toimenpiteitä Turussa on käytännössä tehty kuluneen kuukauden aikana tilanteen korjaamiseksi ja miten on huomioitu ne nuoret, jotka eivät ole koulussa tai opiskele?

Uutta matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksikköä on odotettu Turkuun kovasti ja tarve sille on suuri. Kyseessä ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut, joihin pääsee ilman lähetettä tai ajanvarausta. Yksikön toiminnan käynnistyminen on siirtynyt jo useampaan otteeseen. Milloin toiminta alkaa käytännössä ja missä vaiheessa valmistelujen kanssa mennään? Miltä käytössä olevat resurssit näyttävät tällä hetkellä suhteessa palveluiden tarpeeseen?

4. SOTE-REKRYTOINTIONGELMA / Heidi Haapala

Sairaalapalveluiden hoitohenkilöstön ja lääkärien merkittävän henkilöstövajausten vuoksi sairaalan potilaspaikkojen määrää vähennettiin tuntuvasti 31.8.2021 asti potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja työn kuormituksen vähentämiseksi. Sote-lautakunnan saamien tietojen mukaan sairaalan omassa kehittämisprojektissa tehdään toimenpiteitä, joilla  parannetaan rekrytoinnin, perehdytyksen, seniorituen ja työhyvinvoinnin osa-alueita koko sairaalassa. Mitä nämä toimenpiteet ovat? Miten Turku reagoi näihin rekrytointiongelmiin, joita on havaittu myös muualla kaupunkiorganisaatiossa?

5. KIVIJALKA- JA RAVINTOLAYRITTÄJIEN TUKI KORONAN TIIMOILTA / Konsta Weber

Miten Turku aikoo osaltaan tukea kaupunkimme ravintola- ja kivijalkayrityksiä Koronasta selviämisessä? Turku on tehnyt hyvää työtä esimerkiksi terassilupien kanssa ja nyt ollaan saatu terassien perustamista entistä helpommaksi. Monelle kivijalkayrittäjälle kuitenkin keskustan remontit yhdistettynä Koronaan ovat vieneet liikevaihdosta suuren osan. Mitä Turku voi vielä tehdä auttaakseen ravintoloita ja muita kivijalkayrittäjiä kriisin yli ja kriisistä palautumisessa?

6. HANKINTASTRATEGIA / Jukka Vornanen

Turun kaupunginhallitukselle esitettiin syyskuussa 2018 hyväksyttäväksi hankintastrategian päivitys. Kaupunginhallitus palautti strategian valmisteluun. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin hankintastrategia ei edelleenkään ole tullut palautuksesta uuteen käsittelyyn. Apulaiskaupunginjohtaja Virtanen esitti kaupunginhallitukselle lisäksi, että hankintastrategian päivityssykli olisi neljä vuotta ja seuraava päivitys näin ollen tulisi vuoden 2021 aikana. Milloin hankintastrategia tuodaan käsittelyyn?

7. OPISKELIJOIDEN HARJOITTELUPAIKAT / Roda Hassan

Monet opiskelijat ovat vaille harjoittelupaikkoja ja se vaikuttaa heidän valmistumiseensa. Koronatilanne on vaikeaa aikaa monille yrityksille ja työpaikoille. Miten kaupunki voi helpottaa tilannetta ja tukea yrityksiä ottamaan opiskelijoita?

8. LUKIOSTA JA AMMATTIKOULUSTA VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN VALMISTUJAISET / Roda Hassan

Koronan takia peruttiin monia nuorten tilaisuuksia, esimerkiksi penkkarit ja vanhojen tanssit. Nuoret ovat odottaneet näitä tapahtumia, ja olisi hyvää harkita esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden drive-in -tilaisuutta, joka jäisi muistiin. Turun kaupunki voisi näin vaikuttaa nuorten ja heidät vanhempien mielenterveyteen. Miten päättäjäiset aiotaan järjestää?