Turun vihreiden valtuustoryhmä haastatteli sunnuntaina 1.10. kaikki neljä ehdokasta Turun kaupunginjohtajaksi.

– Jotta pystyisimme valitsemaan parhaan mahdollisen kaupunginjohtajan, halusimme kysyä ehdokkailta heidän kantojaan asioihin, joita vihreiden ryhmässä pidämme tärkeinä, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

– Painotimme haastatteluissa ennaltaehkäiseviä palveluja sote-uudistuksen jälkeen, koulu- ja päiväkoti-investointeja, kulttuurin rahoitusta, eriarvoisuuden vähentämistä sekä joukkoliikenteen ja keskustan kehittämistä, Ratilainen täsmentää.

Haastattelujen perusteella vihreät katsoivat kahden ehdokkaan pystyvän parhaiten viemään Turkua eteenpäin seuraavan neljän vuoden aikana.

– Kaikki ehdokkaat menestyivät haastatteluissa hyvin ja osoittivat kokemusta ja näkemyksellisyyttä, mutta Minna Arve ja Jarkko Virtanen tunnistivat mielestämme keskeiset kehittämiskohteet kaikkein parhaiten.

Vihreiden valtuustoryhmä jatkaa kannanmuodostustaan ryhmäkokouksessaan 8.10.

– Kaikki valtuutettumme pitävät Arvetta ja Virtasta kärkiehdokkaina. Pyrimme tekemään lopullisen päätöksen seuraavassa ryhmäkokouksessamme, Ratilainen päättää.

Lisätiedot:
Niina Ratilainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
050 378 7791