Kaksi lasta leikkii liukumäessä. Kuva: Laura Rantanen

Kuva: Laura Rantanen

Turun vihreät tahtovat Turun kaupungin ottavan vakavasti päivähoitopaikkojen riittämättömyyden. Liian moni perhe elää epätietoisuudessa siitä, milloin ja minne lapsi saadaan hoitoon. Vihreät haluavat vauhdittaa Turun omien päiväkotien rakennusaikatauluja.

– On Turun kannalta loistava uutinen, että meillä on kaupungissa koko ajan enemmän päivähoitoa tarvitsevia lapsia. Se kertoo siitä, että ihmiset työllistyvät aiempaa paremmin. Turkuun myös tulee aiempaa enemmän ihmisiä, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Hoitopaikkojen riittävyyden tilanne niin suomenkielisessä kuin ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on haastava. Kunnalliset rakennushankkeet eivät ole edenneet samassa tahdissa paikkojen tarpeen kanssa eivätkä Rauninaukion ja Sofiankadun päiväkodit valmistu alkuperäisessä aikataulussa eli vuoden 2017 aikana. Päivähoitopaikkapulan syynä on myös päivähoitoon tulevien lasten määrän arvioinnin vaikeus.

– Julkisen vallan tehtävä on pitää huolta siitä, että päivähoitoa on tarjolla riittävästi. Siinä eivät selitykset riitä, vaan on pystyttävä toimimaan. Turussa on olemassa hankintamalli esimerkiksi hyvin nopealla aikataululla toteutettavista tehdasvalmisteisista päiväkodeista, mutta sellaisia ei ole toteutettu, vaikka tilatarve on ollut pitkään tiedossa, jatkaa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Laura Rantanen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle tehdyssä selvityksessä esitetään yksityisen ja kunnallisen päivähoidon suhdeluvun muuttamista niin, että yksityisen päivähoidon määrää lisättäisiin. Valtuusto on aiemmin päättänyt, että 70 prosenttia päivähoidosta tulee Turussa tuottaa kaupungin omana palveluna ja 30 prosenttia voidaan tuottaa yksityisinä ja palvelusetelien kautta.

– Emme hyväksy sitä, että kunnallisten päiväkotipaikkojen puutteen vuoksi lisätään yksityisen päivähoidon määrää. Nykyinen malli palvelee hyvin perheitä. Haluamme että jatkossakin kunnallista päivähoitoa on perheiden saatavilla koko Turussa ja yksityinen päivähoito tarjoaa perheille valinnanvaraa täydentämällä sitä, sanovat Niina Ratilainen ja Laura Rantanen.

Lisätiedot:
Niina Ratilainen, valtuustoryhmän pj, 050 378 7791
Laura Rantanen, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu, 0400 808 165