Turun kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina uuden kaupunginjohtajan. Etukäteen vihreiden neljäntoista hengen valtuustoryhmää povattiin “kuninkaantekijäksi” tai ehkä jälkeenpäin ajateltuna “kuningattaren tekijäksi”.

Valintaprosessi oli vihreiden näkökulmasta hyvä ja historiallisen avoin. Valtuustoryhmän haastatteli ehdokkaat perusteellisesti ja kerroimme päätöksemme julki aina kun teimme ehdokkaiden suhteen päätöksiä. Olemme pitäneet todella tärkeänä, että noudatamme itse sitä avoimuuden linjaa, johon toivomme politiikan menevän.

Valitsimme kaupunginjohtajan sen perusteella, kuka on tehtävään mielestämme sopivin. Kuulimme ehdokkaiden suunnitelmia asioita, joita he aikovat kaupunginjohtajana toteuttaa ja edistää. Näitä aiheita peilasimme siihen, mikä on olennaista vihreille ja mikä on olennaista sen vaaliohjelman toteuttamisessa, jonka pohjalta ponnistimme keväällä turkulaisten tuella ennennäkemättömään vaalivoittoon.

Kysyimme kaupunginjohtajaehdokkailta, kuinka Turussa toteutetaan tärkeää ennaltaehkäisevää työtä 2020-luvulla mikäli maakunta- ja soteuudistus toteutuvat. Kysyimme, miten johdetaan keväällä 2018 tilannetta, jossa kaupungissa asuu enemmän lapsia, kuin uusien päiväkotiemme rakentamisessa on osattu varautua. Halusimme tietää, mitä ehdokkaat ajattelivat vapaan taidekentän heikosta ja lyhytjänteisestä rahoituksesta. Tahdoimme selvittää, kuinka kaupunginjohtajaehdokkaat aikovat edistää uutta kunnianhimoista keskustavisiota ja miten heidän mielestään joukkoliikennettä kehitetään niin, että saavutamme ilmastotavoitteet.

Haastattelujen jälkeen päädyimme siihen, että haastatelluista henkilöistä tehtävään sopivimpia olivat Jarkko Virtanen ja Minna Arve. Kummallakin heistä oli omat vahvuutensa.

Jarkko Virtanen on kokenut apulaiskaupunginjohtaja maankäytön strategisen suunnittelun johtamisen ja konserniyhtiöiden ohjauksen puolella. Jaamme hänen kanssaan monia tavoitteita mm. eriarvoistumiskehityksen purkamisessa. Minna Arve on toiminut kaupunginhallituksen pomona poliittisten neuvottelujen vetäjänä, sote-uudistuksen ohjausryhmässä ja kiinnostunut vaatimaan maan hallitukselta vahvempaa kaupunkipolitiikkaa. Meitä yhdistää näkemys siitä, miten kaupungin toimilla ja kasvoilla johdetaan tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden kysymyksissä.

Kahden viimeisen välillä valitseminen oli vihreille rehellisesti sanottuna todella vaikeaa. Ehdokkaat olivat tasaväkisiä, minkä vuoksi ryhmämme ei äänestänyt yhtenäisesti. Kumpikaan ehdokas ei ole ollut vihreästä näkökulmasta unelmiemme kaupunginjohtaja.

Minun äänestyspäätöksessäni Minna Arve nousi voittajaksi, mitä enemmän keskustelimme ryhmässä siitä, mitä kaupunginjohtajalta odotamme. Politiikan teko on aina poliitikkojen käsissä, minkä vuoksi on erotettava arviossa omaksi kokonaisuudekseen sen, mistä kaupunginjohtaja erityisesti vastaa.

Minna Arven näkökulma päätöksenteon ja kaupunkisuunnittelun uudistamiseen on osallisuutta ja avoimuutta lisäävä. Minna Arven kaudella odotamme modernin kaupunkisuunnittelun johtamista. Keskustavision toteuttamisen lisäksi Vihreät haluavat nähdä myös kehitystä lähiöissä. Odotamme näyttöjä kaupunkilaisten osallisuuden lisäämisestä – tähän kaupunginjohtajalla on suuri merkitys. Arve lupasi heti valintansa jälkeen ensimmäisessä puheessaan jalkautua kaupunginosiin tapaamaan asukkaita. Tämä on ensimmäinen näyte siitä, että Vihreiden odotuksia lunastetaan.

Minna Arve on Turun kaupungin 11. kaupunginjohtaja ja  todennäköisesti viimeinen kyseistä titteliä kantava henkilö. Turun vihreiden tavoitteena on, että Turku siirtyy kuntavaalien 2021 yhteydessä uuteen johtamismalliin, jossa kaupunginjohtaja korvataan pormestarilla. Päätös johtamismallin muutoksesta tehdään vuoden 2019 aikana. Tähän liittyen valtuutettumme Katri Sarlund totesi osuvasti valtuustossa, että “nyt oli yhdestoistahetki valita kaupungin yhdenneksitoista kaupunginjohtajaksi ensimmäinen nainen.” Kaupungin viimeisen lasikaton murtaminen olikin hyvä bonus Minna Arveen valinnalle, sillä Turun kaupunginjohtajana ei ole koskaan ollut naista.

Valtuuston valinnan jälkeen Turun Sanomissa kaksi nimetöntä lähdettä on spekuloinut Vihreiden äänestäneen Minna Arvetta, koska Kokoomus olisi luvannut tukea vastineeksi raitiotiehanketta. Väite ei ole totta ja on lisäksi huonoa häviämistä tilanteessa, jossa täpärän äänestyksen jälkeen pitäisi siirtyä yhteistyötä rakentaen eteenpäin. Vihreät nostivat Arven ja Virtasen kärkeen, koska neljästä ehdokkaasta pidimme heitä sopivimpana kaupunginjohtajaksi. Moni meistä äänesti lopulta Arvetta, koska pidimme häntä ehdolla olleista parhaana tehtävään. Päätimme kertoa aina päätöksen tehtyämme asiat avoimesti julki, jotta vältämme mahdolliset spekulaatiot diileistä ja lehmänkaupoista. Totuus on joskus spekulaatioita tylsempää.

Niina Ratilainen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja