Niittykodin haastava tilanne tuotiin maanantaina puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitukseen asti. Kyseessä on päihdehuollon tuetun asumisen keskitetty yksikkö, jossa ei vaadita asukkailta päihteettömyyttä. Niittykoti on ollut otsikoissa perustamisestaan asti ja sen toiminnan jatko on herättänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan.

Kaupunginhallituksen enemmistö oli sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemän pohjaesityksen kannalla. Sen mukaisesti Niittykodin seuraajasta käynnistetään kilpailutus, eikä optiota käytetä.

Vihreiden mielestä asia on kuitenkin monimutkaisempi kuin kysymys option käytöstä tai uudelleen kilpailuttamisesta.

– Tuetun asumisen palvelua tarvitaan nyt ja jatkossa. Uusi kilpailutus olisi ollut joka tapauksessa ennen pitkää edessä. Sopimuskausien vaihtumisesta huolimatta kaikille kyseisen palvelun tarpeessa oleville taataan palvelu jatkossakin, kertoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen (vihr).

Sininauha Oy on palveluntuottajana vastannut Turun kaupungin kilpailutuksen ehtoihin täysin ja ylittänyt ne selvästi muun muassa palkkaamalla ympäristötyöntekijän huolehtimaan suhteista lähistön asukkaiden sekä asumisyksikössä asuvien välillä.

Tehdyt toimenpiteet tilanteen rauhoittamiseksi eivät kuitenkaan ole purreet tarpeeksi ja edelleen lähialueella asuvat ihmiset ovat joutuneet kohtaamaan terveyteen, turvallisuuteen, omaisuuteen sekä kotirauhaan liittyviä loukkauksia.

– Palvelun uudelleen kilpailuttamisen yhteydessä uudet kriteerit on syytä käydä huolella läpi ja pohjautuen tuoreimpaan tutkittuun tietoon, muistuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, vihreiden Lassi Laine.

Tutkimusten mukaan päihdekuntoutujien keskittäminen suuriin asumisyksiköihin on nähty ongelmalliseksi asukkaiden kuntoutumisen kannalta. Myös sijainti tulee Vihreiden mukaan jatkossa valita niin, että ympärillä on yksityisten pihojen sijaan riittävästi julkista tilaa ja palveluita.

Asunto ensin -mallista on hyvää näyttöä niin Suomesta kuin maailmalta asunnottomuuden vähentämisessä.

– Turun Vihreät kannattaa asunto ensin -periaatetta ja sen palvelumuodon jatkamista Turussa. Tarkoituksena on nyt löytää pidempiaikainen ja toimivampi ratkaisu, päättää vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Riina Lumme.

Lisätiedot:
Jukka Vornanen, 040 5936791
Riina Lumme, 044 0705780