Me allekirjoittaneet pyöräilymyönteiset valtuutetut esitämme, että Turku luopuu pyöräväylien reunakivistä sekä koristekiviraidoista uusissa infrakohteissa ja vanhoja väyliä uusittaessa tai korjattaessa.

Turku on pyöräilyn kehittämisohjelmassaan ja muissa strtategioissaan asettanut pyöräilyn kasvulle ja edistämiselle hienot ja kunnianhimoiset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että pyöräilystä tehdään helppoa.

Pyöräilyn mukavuus, miellyttävyys ja sujuvuus on yksi tärkeimpiä keinoja saada ihmisiä pyöräilemään. Myös uudenlaisten pyörät kuten kuormapyörät ja perhepyörät vaativat pyöräilyinfralta uudenlaisia olosuhteita.

Siksi pyöräväyliltä on säännönmukaisesti alettava poistaa reunakiviä ja muita asennettuja epätasaisuuksia. Tämä edistää myös esteettömyyttä, sillä pyöräväylää käyttävät usein myös liikuntarajoitteiset kulkuneuvoineen. Lisäksi talvikunnossapito sekä kunnossapito muutenkin helpottuu ja talvipyöräily sujuvoituu.

Reunakiven ns. nollatasoon asentaminen ei saavuta samaa tulosta kuin kiven poisto kokonaan, sillä asennusvirheitä sattuu ja kivet nousevat epätasaisiksi vuosien varrella. Reunakiviä on perusteltu näkövammaisten tarpeilla, mutta jos näkövammainen kävelee pyörätiellä, on jotain paljon suurempaa jo mennyt pieleen infran suunnittelussa.

Esimerkiksi Läntisellä Rantakadulla ja Aninkaistensillalla sijaitsevia koristekiviraitoja on perusteltu visuaalisuudella, mutta kaunista ympäristöä voidaan luoda myös sujuva pyöräily turvaten. Samalla logiikallahan koristekiviraitojahan ei kuitenkaan asenneta ajoradoille, jossa on paljon enemmän ankeaa asfalttia.

Pyöräilyn edistäminen on taloudellinen säästö sekä terveysteko, sillä pyöräilyyn panostettu euro tuo itsensä tutkitusti kahdeksankertaisena takaisin esimerkiksi terveydenhuollon säästöinä. Pyöräilyyn vaihtaminen lisää myös uuden selvityksen mukaan tyytyväisyyttä elämään.

Lopetetaan reunakivien sekä koristekivien käyttö pyöräväylillä ja taataan kaikille turkulaisille mahdollisuus valita sujuva ja turvallinen arki pyöräilemällä!

Turussa 14.10.2019

Saara Ilvessalo
kaupunginvaltuutettu

Aloite Turun kaupungin aloitepalvelussa