Turku on monikulttuurinen kaupunki, joka edistää aktiivisesti erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa, mutta siitä huolimatta viimeisien vuosien aikana monet maahanmuuttajat kokivat syrjintä ja huonokohtelua työpaikoissa sekä opiskelu paikoissa. Suurin osa, joihin syrjintä kohdistuu ovat ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia, jolla ei ole tietoa tai pelkäävät menettävänsä työpaikkansa. Syy tähän voi olla monenlaisia syitä, kuten tiedon puute ammattiliitoista tai yhteiskunnan rakenteesta. Toisen sukupolven kotouttamisen pohjana on kotouttaa ensimmäinen sukupolvi, koska he ovat tiedon jatkajia seuraaville sukupolville. Syrjinnän kierre vähenee yhden sukupuolen kohden.

Turun kaupunki on edellä kävijä monessa asioissa, joten ehdotan, että perustetaan syrjintää käsittelevää toimikuntaa. Toimikuntaan voi käsitellä työpaikka syrjintää sekä siellä annetaan neuvoja, miten asia voi viedä eteenpäin ilman seurauksia.
Ehdotan myös, että järjestetään syrjintä käsittelevää seminaaria (mitä Turulla kuuluu) esim. syksyllä, jossa puhetta pitäisivät kaupungin johtaja, valtuuston puheenjohtaja, valtuuston puolueiden puheenjohtajat sekä toimialojen johtajat. Kutsu vieraina olisivat erilaiset yhdistykset ja maahanmuuttajia työllistäviä tahoja sekä heidän kanssa työskenteleviä suomalaisia.

On hyvää että on Yhdenvertaisuuslain luvussa 3 on määritelty syrjinnän ja vastatoimien kiellot. Lain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen perusteella.

Turku 14.10.2019

Roda Hassan
vihreä valtuutettu

Aloite Turun kaupungin aloitepalvelussa