Turun luottamuselinten kokouksiin osallistuville jaetaan parkkilippuja auton pysäköintikulujen korvaamista varten. Pysäköintilippuja on jaettu mm. kaupunkiympäristötoimialalla ja kaupunginhallituksessa usean lipun pinkkoina ilman vaatimusta sen todentamisesta, minkä matkojen pysäköinnin korvaamiseen niitä on käytetty.

Kuitenkin Turun hallintosäännön 173§:n mukaan alle viiden kilometrin kokousmatkojen matkakuluja toimielinten kokouksiin ei korvata ja yli 5 kilometrin matkat korvataan yleisten liikennevälineiden eli joukkoliikenteen taksan mukaan. Yksityisauton pysäköintikulujen korvaaminen on ristiriidassa tämän periaatteen kanssa, kun oman auton käyttöä kokousmatkoihin ei ylipäätään korvata. Nykyinen pysäköintimaksujen korvaaminen kannustaa myös Turun hiilineutraaliustavoitteen ja ilmastosuunnitelman vastaisesti oman auton käyttöön kestävien kulkumuotojen sijaan.

Oman auton käyttäminen kokousmatkoihin on valinta, joka sen tehneen luottamushenkilön pitää itse maksaa. Pysäköintimaksujen korvaaminen veronmaksajien rahoista riitelee vastoin sekä hyvää taloudenpitoa että ilmastotyötä, ja erityisesti se antaa huonoa esimerkkiä edellä mainituista.

Esitän, että kaupunki luopuu luottamushenkilöiden pysäköintikustannusten korvaamisesta muissa tapauksissa kuin seudullisten lautakuntien osalta, ja tällöinkin korvaus voi tapahtua vain hakemuksesta.

Turun kaupunginvaltuustossa 20.5.2019

Saara Ilvessalo
vihreä kaupunginvaltuutettu